Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με ιδιαίτερα θετικά σχόλια‭ ‬υποδέχθηκαν οι επενδυτικοί οίκοι τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου της ‭Alpha Bank‭, με τις ‭Deutsche Bank, Morgan Stanley, ‭JP‬ Morgan‭, UBS και Citi να ‬‬‬‬ εστιάζουν‭ ‬στην υψηλότερη των αρχικών εκτιμήσεων κερδοφορία που σημείωσε η τράπεζα‭‬ καθώς και στη σημαντική ενίσχυση‭ ‬του ‭CET‭1. ‬‬

Ειδικότερα η ‭Deutsche Bank‭ ‭σε έκθεσή της με τίτλο ‭«‭Alpha Bank‬: κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις της»‭, ‬‬‬‬ υπογραμμίζει πως τα υψηλότερα των εκτιμήσεων Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους της τάξης των 195 εκατ. ευρώ κατά το β’ τρίμηνο οδηγούν ‭σε αναβάθμιση της Απόδοσης ‬Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) στο 11%, από 10%.‭ ‬

Η‭ ‭Morgan Stanley‭, ‭από την πλευρά της,‭ ‬αναμένει ‭μία θετική αντίδραση της αγοράς ως ‬‬‬‬‬αποτέλεσμα των υψηλών μεγεθών που παρουσίασε η ‭Alpha Bank‭, θέτοντας την τιμή στόχο‬‬ για την τράπεζα στα ‭2,11‬ ευρώ. Η ‭UBS‭ ‭εστιάζει στην ‭αύξηση των καθαρών κερδών‭ ‬της τράπεζας‭, τα οποία είναι ‭υψηλότερα ‬‬‬‬‬‬κατά 25% σε σχέση με τις εκτιμήσεις του οίκου‭, καθώς και στην ‬«κατακόρυφη αύξηση του CET‭1»‭, ‭το οποίο ανήλθε σε 13,4%, 0,3 ποσοστιαίες μονάδες από τις‭ ‬αρχικές‭ ‬εκτιμήσεις‭ ‬του‭. ‬‬‬‬

Παράλληλα, η ‭UBS‭ ‬‬κάνει λόγο για ‭«υγιή» αύξηση των χορηγήσεων της τράπεζας‭, με τα ‬‬καθαρά δάνεια να αυξάνονται κατά 1% και τις καταθέσεις κατά 3%σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.‭ ‬

Στο‭ ‬ίδιο‭ ‬συμπέρασμα‭ ‭σχετικά με τη‬ ‭σημαντική‭ ‬αύξηση του ‭CET‭1 ‬‬που παρουσίασε η τράπεζα στα ‬‬αποτελέσματα β’ τριμήνου καταλήγει‭ ‬και‭ ‬η‭ ‭Citi, ‬‬η οποία υπογραμμίζει ‭πως η ενίσχυση του ‭CET‭1 ‬‬‬ κατά 83 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση είναι «εξαιρετικά ενθαρρυντική»‭, καταλήγοντας ‬ πως ένα ισχυρό αποτέλεσμα ενδέχεται να οδηγήσει σε ‭ανοδικές αναθεωρήσεις των ‬προσδοκιών για τα κέρδη‭ ‭της ‬Alpha Bank.‬