Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε εξέλιξη είναι το κτιριολογικό πρόγραμμα του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμού των κτιριακών υποδομών, καθώς υπεγράφη στις 27/7/2023 σύμβαση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚτΥπ) και της αναδόχου εταιρείας, για την υλοποίηση του έργου «αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών» και σύμφωνα με τη σύμβαση, το έργο αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος του 2024.


Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται στα 2.285.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται εξ’ ολοκλήρου από χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του γενικότερου έργου κατασκευής, ανακαίνισης και αναβάθμισης των Δικαστικών Μεγάρων.

Στο έργο της αναβάθμισης, περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

«Η δημιουργία κατάλληλης υποδομής στα ακροατήρια του κτιριακού συγκροτήματος (Διοικητικό Πρωτοδικείο και Διοικητικό Εφετείο) για την εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διενέργεια δικών εξαποστάσεως, τηλεσυσκέψεων και τηλεσυνεδριάσεων.

Η αντικατάστασητων υπαρχόντων φωτιστικών με νέα φωτιστικά, με λαμπτήρες τύπου LED, στα γραφεία, κοινόχρηστους χώρους και στα υπόγεια, με σκοπό τη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιρίου.

Η βελτίωση των προσβάσεων και των υποδομών με κατάλληλες επεμβάσεις, έτσι ώστε τα κτίρια να είναι προσβάσιμα και «φιλικά» για τα ‘Ατομα με Ειδικές Ανάγκες.

Ο έλεγχος και η επισκευή, ή η αντικατάσταση θυρών πυρασφάλειας, καθώς και η διερεύνηση των υπαρχουσών υποδομών του κτιριακού συγκροτήματος σε θέματα σχετικά με την πυρασφάλεια και την αποτροπή τυχόν τρομοκρατικών ενεργειών.

Η αναβάθμιση του χώρου που στεγάζεται το σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος και η δημιουργία κατάλληλης υποδομής κλιματισμού του χώρου».