Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τη διοικητική δομή και τις στρατηγικές προτεραιότητες του Συνδέσμου για τα επόμενα χρόνια παρουσίασε η Διοίκηση του ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων).

Συμπληρώνοντας 10 χρόνια ως κοινωνικός εταίρος, ο ΣΕΤΕ καλείται να εκπροσωπήσει το σύνολο των παραδοσιακών δραστηριοτήτων, αλλά και των νέων τάσεων και των εκπροσώπων τους, σε μια διευρυμένη αντίληψη για το ελληνικό τουριστικό επιχειρείν. Στο πλαίσιο αυτό, η εξέλιξη του Συνδέσμου σηματοδοτείται από την ενίσχυση των διοικητικών και εκτελεστικών του δομών, με τους Αλέξανδρο Θάνο, εντεταλμένο σύμβουλο ΣΕΤΕ, Γιώργο Βερνίκο, γενικό γραμματέα ΣΕΤΕ και πρόεδρο ΙΝΣΕΤΕ και Ιωάννα Δρέττα, προέδρο Marketing Greece.

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Παράσχης και ο εντεταλμένος σύμβουλος, Αλέξανδρος Θάνος επικεντρώθηκαν στους κύριους πυλώνες στρατηγικής ανάπτυξης του τουριστικού τομέα τα επόμενα χρόνια, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την ορθή σύνθεση του τουριστικού προϊόντος:

  • Επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα
  • Υποδομές
  • Διαχείριση Προορισμών
  • Αγορά Εργασίας
  • Βιωσιμότητα

Ειδική μνεία έγινε στη βιωσιμότητα όχι μόνο ως ευθύνη για τις επόμενες γενιές, αλλά και ως άξονα ανταγωνιστικότητας, καθώς και στον στρατηγικό προσανατολισμό του ΣΕΤΕ, με γνώμονα την Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό – Σχέδια Δράσης 2030.

Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα επικαιρότητας του τουριστικού τομέα, όπως η ανάγκη για ισόρροπη ανάπτυξη των προορισμών, η ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η χρονίζουσα εκκρεμότητα του χωροταξικού ζητήματος με συγκεκριμένες χρήσεις γης και με θεσμικές προϋποθέσεις που να διασφαλίζουν ένα αξιόπιστο περιβάλλον επενδύσεων με «ασφάλεια δικαίου», η πορεία του τουρισμού το 2023 με τα ως σήμερα δεδομένα, η ανάγκη προσέλκυσης ποιοτικού και επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό, θέματα ακρίβειας αλλά και λειτουργικού κόστους επιχειρήσεων, καθώς και η ανάγκη συνεργασίας της κεντρικής κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.