Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ)

«Η νέα κυβέρνηση να βάλει ψηλά στις προτεραιότητές της, τους νέους και τους μικρομεσαίους» επισημαίνει σε συγχαρητήριες επιστολές του προς τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης.

Στην επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι η αγορά ξαναψήφισε σταθερότητα, σοβαρότητα, συνέπεια και συνέχεια και προσδοκά: να επιτευχθεί η οικονομική και κοινωνική πρόοδος μέσω κοινών δράσεων, με βασικούς στόχους, να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην αγορά, να βελτιωθούν οι συνθήκες αμοιβών και εργασίας, να ενισχυθεί η οικονομία και να διασφαλιστεί μια αρμονική ανάπτυξη με περαιτέρω βελτίωση του επενδυτικού κλίματος με την άρση των γραφειοκρατικών και άλλων διαδικασιών που στο παρελθόν ανέστειλαν τις παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και η νέα κυβέρνηση να βάλει ψηλά στις προτεραιότητές της, τους νέους και τους μικρομεσαίους.

Αντίστοιχα, στις συγχαρητήριες επιστολές προς τους υπουργούς και υφυπουργούς της νέας κυβέρνησης, το επιμελητήριο, πέραν των ευχών για καλή κοινοβουλευτική θητεία και επιτυχία στο έργο τους – όπως αυτό περιγράφεται στους «μπλε φακέλους» που παρέλαβαν από τον Πρωθυπουργό – ως θεσμικός εκπρόσωπος του παραγωγικού κόσμου και επίσημος σύμβουλος της κυβέρνησης, θέτει ως στόχους την προώθηση των μεταρρυθμιστικού έργου και την επίλυση των προβλημάτων που συνεχίζει και αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος και η αγορά.

Ακόμη επισημαίνεται ότι, τα τελευταία χρόνια, οι πολιτικοί αναφέρονται συνεχώς στις ΜμΕ ως «ραχοκοκαλιά της οικονομίας», ενώ οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ισχυρίζονται ότι έχουν λάβει υπόψη τις ανησυχίες των μικρομεσαίων. Ωστόσο, οι αποφάσεις και οι πολιτικές που εφαρμόζονται είναι «ένα μέγεθος για όλους», με το πραγματικό αποτέλεσμα να είναι αντιπαραγωγικό. Αυτός είναι ο λόγος που εγκαινιάζεται στην ΕΕ η πρωτοβουλία «SME claims», ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σχετικά με τα οφέλη των ΜμΕ στις προτάσεις τους, ως προς την παροχή κατάλληλης μεταβατικής περιόδου και υποδείξεων με στοχευμένα μέτρα στήριξης και παροχή καθοδήγησης.

Ο κ. Κορκίδης, σε δήλωσή του, τονίζει πως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο μόχθος που καταβάλλουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες για να επιβιώσουν σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον είναι καθημερινός. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα η Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αγγίζει το 99,5% και απασχολεί πάνω από το 86,9% του εργατικού δυναμικού, ποσοστό υψηλότερο από κάθε άλλου κράτους – μέλους της Ένωσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι ΜμΕ άντεξαν και αντέχουν σε μία περίοδο όπου τα επιτόκια συνεχίζουν να ανεβαίνουν, ο πληθωρισμός επιμένει και η πρόσβαση στην χρηματοδότηση παραμένει δύσκολη. Ως εκ τούτου, η στήριξη των ΜμΕ σε όλο τον κύκλο της ζωής τους, από τη δημιουργία, την ανάπτυξη, τη μεταβίβαση, αλλά και τη δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας, παραμένει κύρια προτεραιότητα για τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητά τους, δεδομένου του σημαντικού ρόλου τους ως «βηματοδότη» της ελληνικής οικονομίας. Το ΕΒΕΠ ζητά από τον Πρωθυπουργό και τα μέλη της κυβέρνησης συνεργασία στην ανάλυση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Αξιώσεις ΜμΕ».