Για πρώτη φορά, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προχώρησε στην αξιολόγηση των προγραμμάτων απασχόλησης αναφορικά με την εξέλιξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, μετά το τέλος της επιδοτούμενης εργασίας, στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή τους.

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΔΥΠΑ ανέλυσε συνδυαστικά στοιχεία από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Υπηρεσίας και από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για συνολικά 40.000 ωφελούμενους 11 διαφορετικών προγραμμάτων δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας της περιόδου Ιουνίου 2020-Δεκεμβρίου 2021.

Οι συγκεκριμένες δράσεις επιχορηγούν τις επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας, μέσω της επιδότησης ποσοστού του μισθού και των εισφορών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως ορίζει η κάθε δημόσια πρόσκληση.

Ειδικότερα, ο έλεγχος στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» αναζήτησε την ύπαρξη εργασιακής σχέσης (σε οποιονδήποτε εργοδότη) σε τρία χρονικά σημεία: Μία ημέρα, 6 μήνες και 12 μήνες, μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Όπως αναφέρει η ΔΥΠΑ, σχεδόν δύο στους τρεις ωφελούμενους των προγραμμάτων απασχόλησης της Υπηρεσίας συνεχίζει να εργάζεται 12 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος.

Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων:

– Το 74% των ωφελουμένων εργαζόταν μία ημέρα, μετά τη λήξη του προγράμματος.

– Το 70% των ωφελουμένων εργαζόταν 6 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος.

– Το 64% των ωφελουμένων εργαζόταν 12 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος.

Η σύνοψη των κύριων αποτελεσμάτων της μελέτης είναι αναρτημένη στη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/storage/statistika-stoikheia/meletes-analyseis/prodimosiefsi-aksiologhsh-programmaton-neon-theseon-ergasias.pdf.

Η αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων αναμένεται να δημοσιευθεί στο επόμενο διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ, οι ενδειαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση www.dypa.gov.gr.