Να δοθεί περαιτέρω έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, ζητά ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Αναστάσιος Καπνοπώλης.

«Ο επιχειρηματικός κόσμος, επιζητεί σταθερότητα και αποτελεσματικότητα από τη νέα κυβέρνηση», σημειώνεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΒΕΘ και επισημαίνεται ότι η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να κινηθεί άμεσα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, όπως -μεταξύ άλλων- η ακρίβεια, το υψηλό λειτουργικό κόστος, το ύψος του ιδιωτικού χρέους, η συσσώρευση οφειλών και η έλλειψη ρευστότητας.

Παράλληλα, κατά τον κ. Καπνοπώλη, χρειάζεται να συνεχιστεί η ψηφιοποίηση, η πράσινη μετάβαση, η εξωστρέφεια, η ενδυνάμωση των εξαγωγών και η προσπάθεια για προσέλκυση περισσότερων και μεγαλύτερων επενδύσεων, ενώ όπως υπογραμμίζει, απαιτείται η άμεση μείωση των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ και ΕΦΚ στα καύσιμα). Απαραίτητη κρίνει επίσης ο πρόεδρος του ΒΕΘ την υιοθέτηση και εφαρμογή μιας νέας ρύθμισης για το σύνολο των οφειλών των επιχειρηματιών προς το δημόσιο, με περισσότερες δόσεις και χαμηλότερα επιτόκια.