Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την Τετάρτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διαχείριση αποβλήτων όλων των τύπων μπαταριών που πωλούνται στην ΕΕ.

Με 587 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 20 αποχές, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών. Οι νέοι κανόνες λαμβάνουν υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα και θα καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας μπαταρίας, από τον σχεδιασμό έως το τέλος του κύκλου ζωής της. 

Βασικά μέτρα που προβλέπονται από τον κανονισμό

  • Σχεδιασμός φορητών μπαταριών σε συσκευές με τέτοιο τρόπο ώστε οι καταναλωτές να μπορούν εύκολα να τις αφαιρέσουν και να τις αντικαταστήσουν.
  • Υποχρεωτική δήλωση και ετικέτα αποτυπώματος άνθρακα, καθώς και ένα «ψηφιακό διαβατήριο» για μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων (EV), ελαφρών μέσων μεταφοράς (LMT) (π.χ. για ηλεκτρικά μηχανάκια και ποδήλατα) και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες βιομηχανικού τύπου χωρητικότητας άνω των 2 kWh.
  • Πολιτική δέουσας επιμέλειας για όλες τις εταιρείες, με εξαίρεση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Αυστηρότεροι στόχοι συλλογής αποβλήτων: 45% έως το 2023, 63% έως το 2027 και 73% έως το 2030 για φορητές μπαταρίες, 51% έως το 2028 και 61% έως το 2031 για μπαταρίες LMT.
  • Ελάχιστα επίπεδα υλικών που ανακτώνται από απόβλητα μπαταριών: 50% έως το 2027 και 80% έως το 2031 για το λίθιο, 90% έως το 2027 και 95% έως το 2031 για το κοβάλτιο, τον χαλκό, τον μόλυβδο και το νικέλιο.
  • Ελάχιστα επίπεδα ανακυκλωμένου περιεχομένου από την κατασκευή και τα καταναλωτικά απόβλητα για χρήση σε νέες μπαταρίες: 16% για το κοβάλτιο, 85% για τον μόλυβδο, 6% για το λίθιο και 6% για το νικέλιο οκτώ χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, 26% για το κοβάλτιο, 85% για τον μόλυβδο, 12% για το λίθιο και 15% για το νικέλιο 13 χρόνια μετά.

Ο εισηγητής Achille Variati (Σοσιαλιστές, Ιταλία) δήλωσε: «Για πρώτη φορά, διαθέτουμε νομοθεσία για την κυκλική οικονομία που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος – μια προσέγγιση που είναι καλή τόσο για το περιβάλλον όσο και για την οικονομία. Συμφωνήσαμε σε μέτρα που ωφελούν σε μεγάλο βαθμό τους καταναλωτές: οι μπαταρίες θα λειτουργούν σωστά, θα είναι ασφαλέστερες και θα αφαιρούνται ευκολότερα. Γενικός στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη βιομηχανία ανακύκλωσης στην ΕΕ, ιδίως για το λίθιο, και έναν ανταγωνιστικό βιομηχανικό τομέα στο σύνολό του, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας τις επόμενες δεκαετίες για την ενεργειακή μετάβαση και τη στρατηγική αυτονομία της ηπείρου μας. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για ολόκληρη την παγκόσμια αγορά μπαταριών».

Μετά την τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια, το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνει επίσημα το κείμενο. Έπειτα θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ.

Στην ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπενθυμίζει ότι τον Δεκέμβριο του 2020, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού σχετικά με τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών. Η πρόταση αποσκοπούσε στην ενίσχυση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, στην προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας και στη μείωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των μπαταριών. Η πρωτοβουλία συνδέεται στενά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και τη νέα βιομηχανική στρατηγική.