Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το EIE- Environmental Insights Explorer είναι ένα δωρεάν εργαλείο που παρέχει στις πόλεις δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των μεταφορών και των κτιρίων, το ηλιακό δυναμικό στις στέγες και τις δεντροστοιχίες, χρησιμοποιώντας τα παγκόσμια γεωδεδομένα της Google, την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνικές μοντελοποίησης μηχανικής μάθησης. Το EIE χρησιμοποιεί ανώνυμα και συγκεντρωτικά δεδομένα και μοντέλα για να εκτιμήσει τις ετήσιες μετακινήσεις οχημάτων ανά μέσο (π.χ. αυτοκίνητο έναντι λεωφορείου) και ανά διανυόμενη απόσταση οχήματος. Στη συνέχεια παρέχονται δεδομένα εκπομπών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Παγκόσμιου Πρωτοκόλλου για απογραφές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κοινοτικής κλίμακας (Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories -GPC).


Προκειμένου να καθοριστούν για τις πόλεις οι ακριβείς στόχοι μείωσης των εκπομπών και να καθοριστούν πολιτικές που θα προωθήσουν αποτελεσματικά τη μετάβαση στη βιώσιμη κινητικότητα, απαιτείται ο εντοπισμός των πηγών των εκπομπών από τις μεταφορές και η εκτίμηση των επιπτώσεων των μεταφορών στο κλίμα σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι πολύπλοκο και απαιτεί πολλαπλές προσεγγίσεις λογιστικής καταγραφής και μοντελοποίησης των εκπομπών, καθεμία από τις οποίες βασίζεται σε ποικίλες πηγές δεδομένων, από τη σύνθεση του στόλου μέχρι τα δεδομένα αποδοτικότητας καυσίμων, τη διανυόμενη απόσταση και τους συντελεστές πληρότητας. Οι εκπομπές των μεταφορών από τη φύση τους διαπερνούν τα γεωγραφικά σύνορα, γεγονός που προσθέτει άλλο ένα επίπεδο πολυπλοκότητας. Με άλλα λόγια, απαιτούνται νέες προσεγγίσεις και πηγές δεδομένων για την επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε αυτόν τον τομέα.

Για το σκοπό αυτό, όπως ενημερώνει ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, το ICLEI – Local Governments for Sustainability Europe συνεργάστηκε με την Google και εννέα ευρωπαϊκές πόλεις για να διερευνήσει τις δυνατότητες του εργαλείου Environmental Insights Explorer (EIE) της Google, να υποστηρίξει τη μετάβαση των πόλεων στη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Η ICLEI Europe διενήργησε τεχνική αξιολόγηση και ανάλυση των δεδομένων εκπομπών μεταφορών του EIE για εννέα πόλεις: Φλωρεντία (IT), Σμύρνη (TR), Λισαβόνα (PT), Μάλμε (SE), Μανχάιμ (DE) και Βαρσοβία (PL), καθώς και τις πόλεις Αθήνα (GR), Μάντσεστερ (UK) και Μαδρίτη (ES). Εν ολίγοις, η αξιολόγηση αποσκοπούσε στη σύγκριση των δεδομένων εκπομπών που παρέχονται και των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται από το EIE με εκείνες που ήδη χρησιμοποιούνται από τις πόλεις. Οι πόλεις αυτές αναφέρουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις δράσεις τους για το κλίμα χρησιμοποιώντας το CDP-ICLEI Track, μια βασική πηγή πληροφοριών που έδωσε πληροφορίες για την παρούσα ανάλυση.

Τα ευρήματα της ανάλυσης διαφοροποιούνται μεταξύ των πόλεων που χρησιμοποιούν υπολογισμούς εκπομπών “από πάνω προς τα κάτω” έναντι “από κάτω προς τα πάνω”. Οι προσεγγίσεις “από πάνω προς τα κάτω” υπολογίζουν τις εκπομπές ως αποτέλεσμα της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων πολλαπλασιασμένης με έναν συντελεστή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για κάθε τύπο καυσίμου, ενώ οι προσεγγίσεις “από κάτω προς τα πάνω” λαμβάνουν υπόψη πιο λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητα των μεταφορών, το μερίδιο των τρόπων μεταφοράς, την αποδοτικότητα των καυσίμων κ.λπ. Συνολικά, η ανάλυση του ICLEI διαπίστωσε ότι:

Οι πόλεις που χρησιμοποιούν προσεγγίσεις από πάνω προς τα κάτω μπορεί να βρουν αξία στη χρήση του EIE για να βελτιώσουν τις τρέχουσες μεθόδους υπολογισμού τους, αξιοποιώντας τα σύνολα δεδομένων από κάτω προς τα πάνω που παρέχει το εργαλείο.

Για τις πόλεις που χρησιμοποιούν μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, το EIE μπορεί να υποστηρίξει την επικύρωση και τη βελτίωση των τρεχουσών μεθόδων υπολογισμού και των διαδικασιών μοντελοποίησης. Για παράδειγμα, τα δεδομένα του EIE μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συμπληρώσουν, να βελτιώσουν ή να επικυρώσουν την εκτίμηση των διανυθέντων οχηματο-χιλιομέτρων (VKT).

Το πλήρες κείμενο με αναλυτικότερα στοιχεία είναι διαθέσιμο εδώ: https://iclei-europe.org/news/?Using_Google%E2%80%99s_EIE_to_accelerate_climate_action_and_sustainable_urban_mobility_&newsID=ASwVIXoM