Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Η Lamda Development δεν απέχει πολύ από την πώληση όλων των ακινήτων (διαμερίσματα, βίλες, οικόπεδα) που έχει σχεδιάσει για το παράκτιο μέτωπο στο Ελληνικό κατά την πρώτη φάση της ανάπτυξης.

Βάσει των στοιχείων που ανακοίνωσε με αφορμή τα αποτελέσματα τριμήνου χθες τα ακίνητα που παραμένουν αδιάθετα είναι περιορισμένα και όσα λίγα έχουν απομείνει θα έχουν διατεθεί εντός του δευτέρου τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Οι συνολικές εισπράξεις από τις πωλήσεις (υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης) καθώς και από τις κατατεθειμένες προκαταβολές πελατών για τη μελλοντική απόκτηση ακινήτων, ανέρχονται, μέχρι στιγμής, σε περίπου 235 εκατ. ευρώ.

Η εκτίμηση της Lamda για τα συνολικά μικτά έσοδα από τα The Cove Villas (Οικόπεδα για Βίλες), τον Riviera Tower (οικιστικός πύργος) και τα διαμερίσματα (The Cove Residences) είναι ότι θα διαμορφωθούν σε 1,118 δις. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι προαναφερόμενες εισπράξεις δεν απεικονίζονται λογιστικά στο σύνολό τους στα έσοδα του Ελληνικού καθώς με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα χρειάζεται να ακολουθούν την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών κάθε έργου.

Ειδικότερα, βάσει των στοιχείων της Lamda, οι πωλήσεις στις διάφορες κατηγορίες οικιστικών ακινήτων που έχει ξεκινήσει να πουλάει έχουν ως εξής:

The Cove Villas: Έχει ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία (υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης) για 22 οικόπεδα από το σύνολο των 28 διαθέσιμων οικοπέδων (79% του συνόλου), με τις συνολικές εισπράξεις από τις εν λόγω αγοραπωλησίες να ανέρχονται σε περίπου 87 εκατ. (αφορά την καταβολή του 50% της αξίας του οικοπέδου, μέρος του 25% της αξίας του οικοπέδου που αφορά τη δεύτερη καταβολή καθώς και το 100% της αξίας για το αναλογούν κόστος υποδομών). Επιπλέον, έχουν κατατεθεί προκαταβολές πελατών για 5 οικόπεδα (18% του συνόλου), με το συνολικό ποσό των προκαταβολών στα 1,1 εκατ. Η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας για τα εν λόγω οικόπεδα αναμένεται μέσα στο Β’ Τρίμηνο 2023.

Τα κατ’ εκτίμηση συνολικά μεικτά έσοδα από την πώληση όλων των οικοπέδων, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (Φάση Α’), υπολογίζονται σε 214 εκατ., περιλαμβανομένων των εσόδων διαχείρισης της κατασκευής.

Riviera Tower: Έχει ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία (υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης) για 138 διαμερίσματα από το σύνολο των 170 διαμερισμάτων (81% του συνόλου), με τις συνολικές εισπράξεις από τις εν λόγω αγοραπωλησίες να ανέρχονται σε περίπου 86 εκατ. (αφορά την καταβολή 20% του τιμήματος).

Έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές πελατών για 19 διαμερίσματα (11%), με το συνολικό ποσό των προκαταβολών να ανέρχεται σε περίπου 5 εκατ. Η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας για τα εν λόγω 19 διαμερίσματα καθώς και για τα υπόλοιπα 13 διαμερίσματα (για τα οποία διεξάγονται διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενους αγοραστές) αναμένεται μέσα στο Β’ Τρίμηνο 2023.

Στο τέλος Απριλίου 2023 επιτεύχθηκε το 1ο κατασκευαστικό στάδιο πληρωμής με την ολοκλήρωση σκυροδέτησης πασσάλων θεμελίωσης κάτω από το αποτύπωμα του κτηρίου (εργασίες βαθιάς θεμελίωσης), η οποία «ξεκλειδώνει» την τιμολόγηση της καταβολής της 2ης δόσης από τους αγοραστές (καταβολή 15% του τιμήματος). Η καταβολή της 2ης δόσης αναμένεται να λάβει χώρα μέχρι τον Ιούνιο 2023 και ανέρχεται σε επιπλέον ποσό περίπου 63 εκατ. (σύμφωνα με τα υπογεγραμμένα συμβόλαια). Επισημαίνεται ότι οι αγοραστές διαμερισμάτων που υπογράφουν σήμερα συμβολαιογραφική πράξη υποχρεούνται να καταβάλλουν 35% του συνολικού τιμήματος (20% προκαταβολή συν 2η δόση 15% λόγω της επίτευξης του 1ου κατασκευαστικού σταδίου πληρωμής).

Τα κατ’ εκτίμηση συνολικά μικτά έσοδα από την πώληση όλων των διαμερισμάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας υπολογίζονται σε 625 εκατ. ευρώ.

The Cove Residences: Έχουν κατατεθεί προκαταβολές πελατών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 90% του συνόλου των 115 διαμερισμάτων, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 26 εκατ. Εκτιμάται ότι η υπογραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, κατά την οποία θα εισπράττεται το 25% του συνολικού τιμήματος εκάστης, θα ξεκινήσει στο τέλος του Β’ Τριμήνου 2023.

Τα κατ’ εκτίμηση συνολικά μικτά έσοδα από την πώληση όλων των διαμερισμάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας υπολογίζονται σε 279 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα τριμήνου της Lamda: Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) ήταν κέρδη 8 εκατ. (έναντι κερδών 20,7 εκατ. το Α’ Τρίμηνο 2022 τα οποία περιλάμβαναν τη θετική επίπτωση ποσού 16,1 εκατ. από την επανεκτίμηση των ακινήτων).

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, του διαμορφώθηκαν σε ζημία 21,4 εκατ. έναντι ζημίας 7,7 εκατ.  ευρώ. Περιλαμβάνουν την επιβάρυνση σχετικά με χρηματοοικονομικά έξοδα που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν στη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό.

Στο τέλος του τριμήνου τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα της Lamda διαμορφώθηκαν σε 496 εκατ., το συνολικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αποτιμάται σε 3.387 εκατ. και τα δάνεια ήταν 1.156 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με τα εμπορικά κέντρα της Lamda (The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos) αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε 38% έναντι του 2022, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση που καταγράφηκε από το Β’ Εξάμηνο 2022. Η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη αυξήθηκε 5% έναντι του 2022. Με δεδομένο ότι το εξεταζόμενο διάστημα ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε 32% έναντι του 2022 σημειώνεται από την εταιρεία ότι ο βασικός λόγος επίσκεψης στα εμπορικά πλέον είναι οι αγορές αγαθών.