Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επενδύσει 56 εκατ. ευρώ στο ορυχείο της Eldorado Gold Corporation για την ανάπτυξη του ορυχείου χρυσού-χαλκού στις Σκουριές Χαλκιδικής.


Πρόκειται για μια «μακροπρόθεσμη επένδυση για την προώθηση της υπεύθυνης εξόρυξης χαλκού, ενός κρίσιμου μετάλλου στην πράσινη μετάβαση», αναφέρει η ανακοίνωση της EBRD. Αυτή η «στρατηγική επένδυση» θα υποστηρίξει την ανάπτυξη του ορυχείου χαλκού και χρυσού στις Σκουριές στην Ελλάδα, το οποίο διαχειρίζεται η Hellas Gold SA, η εξ ολοκλήρου θυγατρική της Eldorado.

Σημειώνεται ότι η Eldorado είναι μια εταιρεία εξόρυξης με έδρα τον Καναδά με ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων στην Τουρκία, τον Καναδά και την Ελλάδα. Οι Σκουριές αναμένεται να είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης της Eldorado, με διάρκεια ζωής πάνω από 20 χρόνια.

Η ανακοίνωση της EBRD αναφέρει τα εξής:

«Με βάση την εκτεταμένη τεχνογνωσία της στην προώθηση υψηλότερων περιβαλλοντικών προτύπων στον τομέα της εξόρυξης, η EBRD θα υποστηρίξει επίσης την υπεύθυνη εξόρυξη στις δραστηριότητες της Eldorado στην Ελλάδα. Το έργο θα προωθήσει την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στον τομέα της εξόρυξης στην Ελλάδα με την ανάπτυξη εθνικών επαγγελματικών προτύπων για ψηφιακές δεξιότητες και με την κλιμάκωση των σχετικών με την αγορά προγραμμάτων κατάρτισης με βάση την εργασία για νέους και εργαζομένους με μακροχρόνια θητεία. Η εταιρεία θα εργαστεί επίσης για να αυξήσει το μερίδιο των γυναικών στο εργατικό δυναμικό της και να προωθήσει την πρόσβαση των γυναικών σε δεξιότητες και ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα της εξόρυξης.

Επιπλέον, το ορυχείο Σκουριών θα χρησιμοποιεί απορρίμματα ξηρής στοίβας, μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Eldorado στην Τουρκία και την Ελλάδα. Αυτός είναι ένας από τους πιο βιώσιμους τρόπους για την ασφαλή αποθήκευση υπολειμμάτων υλικών από την επεξεργασία μεταλλευμάτων (υπολειμμάτων), καθώς εξαλείφει τον κίνδυνο αστοχίας του φράγματος, έχει μικρότερο αποτύπωμα, μειώνει την κατανάλωση νερού και μεγιστοποιεί την ανάκτηση του νερού επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση.

Ο χαλκός είναι ζωτικής σημασίας για πολλές εφαρμογές στη σημερινή οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων με μπαταρίες, των ηλεκτρονικών ειδών, της παραγωγής ενέργειας (ιδιαίτερα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), της μεταφοράς και αποθήκευσης και της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών. Η αγορά χαλκού αλλάζει σημαντικά με την παγκόσμια στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα και τις εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και οι δύο αυτοί τομείς απαιτούν μεγάλες ποσότητες χαλκού».