Η ανάγκη της εξειδικευμένης υποστήριξης των μικρομεσαίων κυρίως, επιχειρήσεων, αλλά και η καθιέρωση Πληροφοριακών Συστημάτων και ψηφιακών εργαλείων, που θα είναι προσβάσιμα και προσιτά στην μικρή ιδίως επιχείρηση επισημάνθηκαν σε επιστημονική εσπερίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.


Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εσπερίδα συνδιοργανώθηκε με την «Πανελλήνια Ένωση των γενικών γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», με θέμα «Ψηφιακές Αδειοδοτήσεις και Έλεγχοι Επιχειρήσεων από Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Χρηματοδοτήσεις, Αρμοδιότητες και Ψηφιακές Διαδικασίες, Έλεγχοι).

Σημειώνεται ότι η εσπερίδα, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου, για την «Πράσινη Μετάβαση και την Κυκλική Οικονομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 2023».

Οι εκπρόσωποι της διοίκησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, ανέδειξαν πρακτικά ζητήματα, που συνδέονται με την βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων και που απαιτούν διορθωτικές και νέες παρεμβάσεις, προκειμένου να βελτιωθεί το πλαίσιο αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ρευστότητάς τους, αξιοποιώντας κοινοτικούς πόρους.

Ακόμη, για την εξωστρέφεια και ανάπτυξη των ΜμΕ, όπως αναφέρθηκε, θα συμβάλει η απλοποίηση διαδικασιών με ψηφιακά εργαλεία, για διασυνοριακές συναλλαγές – εισαγωγές και εξαγωγές σε Μία Στάση, πώληση προϊόντων και ψηφιακές συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην Ε.Ε και η απλούστευση των κανόνων του Φ.Π.Α.

Όσον αφορά το Δημόσιο, οι μικρομεσαίοι επέμειναν στην ανάγκη για ψηφιοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, την διαλειτουργικότητα μεταξύ των Δημοσίων φορέων για τον απεγκλωβισμό των επιχειρηματιών και την εξάλειψη περιττής γραφειοκρατίας.

Κατά την έναρξη της εσπερίδας, ο γενικός γραμματέας του Δήμου Νέας Σμύρνης και πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Πανελλήνιας Ένωσης γενικών γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», Μιχάλης Χρηστάκης, παρέδωσε βραβείο στον πρόεδρο του ΒΕΑ Παύλο Ραβάνη για την διαχρονική προσφορά του επιμελητηρίου, στις μικρομεσαίες παραγωγικές βιοτεχνικές επιχειρήσεις, με τις δράσεις και προτάσεις του, στην Πολιτεία.

Στις ομιλίες – τοποθετήσεις της διοίκησης, η έμφαση δόθηκε στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση, στον ψηφιακό ανασχηματισμό και στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα:

Ο πρόεδρος, Π. Ραβάνης τόνισε, ότι το Β.Ε.Α «έχει κάνει πράξη, προ ετών, την ανάγκη συνεργασίας με τους Δήμους, σε θέματα βιωσιμότητας των μικρομεσαίων και στήριξής τους μέσω κοινών δράσεων. Έχει ήδη υπογράψει και Μνημόνια Συνεργασίας. Πρόσφατα και με το Δήμο Ν. Σμύρνης, που σχεδιάζουμε και ένα πλαίσιο δράσεων, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Δήμου, που είναι και Μέλη του Β.Ε.Α. Δεν νοείται τοπική οικονομία, τοπική επιχειρηματικότητα, χωρίς συνεργασία μεταξύ Επιμελητηρίων και Δήμων».

Για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την ένταξη τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ο  Α΄ αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου Κώστας Δαμίγος επισήμανε, την ανάγκη για δημιουργία θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει τη διαφοροποίηση των εργαλείων χρηματοδότησης, την καθιέρωση σχεδιασμού Επενδυτικού Νόμου ανά 4ετία, με αντίστοιχη σταθερότητα ως προς τις υποχρεώσεις της επιχείρησης (φορολογικές, ασφαλιστικές) και τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί, ενδεχομένως μέσα  από ένα ενιαίο συντονιστικό όργανο.

Επίσης, ανέλυσε την πρόταση του ΒΕΑ, για επιδότηση επιτοκίου δανεισμού, σε επιχειρήσεις με δράσεις εξαγωγικού χαρακτήρα, την συνεργασία επιμελητηρίων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για την χορήγηση δανείων σε συγκεκριμένους τομείς, αλλά και την ενίσχυση της μικρής τραπεζικής, με πρωτοβουλία των Επιμελητηρίων.

Την ανάγκη της διαλειτουργικότητας μεταξύ υπηρεσιών Δημοσίου, ως και την ψηφιοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, τόνισε ο Β΄ αντιπρόεδρος του Β.Ε.Α Βαγγέλης Ρήνας, λέγοντας ότι «πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν διαδικασίες συναλλαγών B2B, B2G,B2C, ειδικά σε ότι αφορά ΓΕΜΗ, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ, ΔΥΠΑ, Πρωτοδικείο και «NotifyBusiness», αποτελούν συστήματα που εξυπηρετούν την ίδρυση, αδειοδότηση, μεταβίβαση και εποπτεία της λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσω ψηφιακών διεπαφών για ασφαλή και επαληθεύσιμη πραγματοποίηση συναλλαγών. Η υλοποίηση της αρχής «μόνον άπαξ» από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου, συντελεί στην κατεύθυνση αυτή και πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα».

Σε δυο βασικούς άξονες, εστίασε την ομιλία του ο Γ΄ αντιπρόεδρος ΒΕΑ Γιώργος Παύλου, στη δημιουργία νέων χώρων υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων και στον εκσυγχρονισμό του ειδικού πλαισίου της Αττικής, επισημαίνοντας ότι οι Δήμοι πριν προχωρήσουν σε αλλαγές για την χρήση γης, επιλέγοντας να απομακρύνουν επιχειρήσεις όπως είναι τα συνεργεία αυτοκίνητων, θα πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα για συμμετοχή των Επιμελητηρίων, στις διαδικασίες διαβούλευσης κατά την αναθεώρηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στη χρήση της πλατφόρμας «notifybusiness» επισήμανε το μέλος της Διοίκησης, Ηλίας Τσίρμπας, επισημαίνοντας ότι σε ώρες αιχμής, καταγράφονται προβλήματα και αδυναμία εισαγωγής των απαιτούμενων στοιχείων και προτείνοντας παρεμβάσεις όπως την αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων που υπάρχουν ήδη στο σύστημα, αλλά και την δυνατότητα αναγνώρισης έγκυρων σχετικών πιστοποιητικών, που εισάγονται  στην φόρμα της γνωστοποίησης.

Τρεις σημαντικές παρεμβάσεις – προτάσεις του επιμελητηρίου, παρουσίασε στο κλείσιμο της εκδήλωσης, ο γενικός γραμματέας του ΒΕΑ Γιάννης Μάνος, για την βελτίωση των αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεων:  

▪ Την σταδιακή έναρξη λειτουργίας, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αδειοδοτήσεων και Ελέγχων (ΟΠΣ ΑΔΕ), που θα συγκεντρώνει το σύνολο των διαδικασιών, παράλληλα με την εφαρμογή ενός πιο σύγχρονου πλαισίου εποπτείας.

▪ Την διασύνδεση της πλατφόρμας «Notify Business», με την e-poleodomia ή το κτηματολόγιο, ώστε όταν εισάγονται οι συντεταγμένες  του οικοπέδου, να εμφανίζονται και οι χρήσεις γης και

▪ Την ενεργή συμμετοχή των επιμελητηρίων, στις διαδικασίες διαβούλευσης για την αναθεώρηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων.