ΥΠΕΝ κτίριο Μεσογείων
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ
ΥΠΕΝ κτίριο Μεσογείων
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε ετοιμότητα για τις δασικές πυρκαγιές θέτει εγκύκλιος του ΥΠΕΝ τις δασικές υπηρεσίες της χώρας με επταήμερη λειτουργία έως τις 10 το βράδυ κατά την αντιπυρική περίοδο 2023 και δίνει εντολή να συνεργαστούν με τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες αλλά και τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων, για την άμεση υλοποίηση των προληπτικών έργων, εργασιών και δράσεων κατά του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το ecopress.gr, η εγκύκλιος του ΥΠΕΝ προς τις δασικές υπηρεσίες υπογραμμίζει την απαραίτητη φυσική παρουσία των δασικών υπαλλήλων στις επιχειρήσεις καταστολής των δασικών πυρκαγιών, χωρίς σε καμία περίπτωση να δεσμεύουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά θα δρουν καθαρά επικουρικά στην λήψη αποφάσεων.

Η εγκύκλιος που απευθύνεται προς Γενικές Δ/νσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Δ/νσεις Δασών Συντονισμού και Επιθεώρησης, Δ/νσεις Δασών Νομών, Δασαρχεία, Δ/νσεις Αναδασώσεων, με θέμα: «Αντιπυρική περίοδος 2023 – Συνεργασία Δασικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», την οποία υπογράφει ο υφυπουργός ΠΕΝ Γιώργος Αμυράς έχει ως εξής:

Σχετ.:

  • Η με αριθ. 181752/2052/02.05.2019 ΚΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο» (Β’1525).
  • Η με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/56858/323/21.06.2019 (ΑΔΑ: 6Λ4Ο4653Π8-59Ν) εγκύκλιος «Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ περί συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τη Δασική Υπηρεσία κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο».
  • Η με αριθ. 10676 οικ. Φ.702.15/24.02.2023 εγκύκλιος της Δ/νσης Δασοπυρόσβεσης/Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος «Αναθεώρηση – Επικαιροποίηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών».
  • Η με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/54943/3249 εγκύκλιος «Συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας στον έλεγχο τήρησης μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών» (ΑΔΑ: 68Τ74653Π8-ΗΗ1).

Επί του αντικειμένου του θέματος και δεδομένης της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, καλούνται όλες οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση και να συμμορφώνονται με το περιεχόμενο των ανωτέρω σχετικών. Ειδικότερα, θα πρέπει άμεσα να συνεργαστούν τόσο με τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες αλλά και τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων, με σκοπό τον κοινό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την άμεση υλοποίηση των προληπτικών έργων, εργασιών και δράσεων κατά του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς και την άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων, στις περιπτώσεις που ο κίνδυνος αυτός διαφαίνεται αυξημένος, όπως επίσης και τη θεσμοθετημένη συμβολή τους, στις περιπτώσεις συμβάντων δασικών πυρκαγιών, στα οποία καλούνται να παρευρίσκονται στο πεδίο.

Επιγραμματικά αναφέρονται:

-η συνεργασία των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών με τις κατά τόπους Επιτροπές Αναθεώρησης του Π.Σ και με τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες τόσο για την παροχή στοιχείων και πληροφορίας που άπτονται του αντικειμένου των αρμοδιοτήτων τους, όσο και για την αναγκαία αλληλοενημέρωση και τις απαιτούμενες ενέργειες αλληλοϋποστήριξης αναφορικά με την αναθεώρηση – επικαιροποίηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών.

-η διενέργεια συνεχών αμιγών περιπόλων στην ύπαιθρο, σε συνεργασία του σχεδιασμού τους με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την ΕΛ.ΑΣ., το στρατό και την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Πολιτική Προστασία, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 4 ή 5 έτσι ώστε να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη περιοχών επιτήρησης και να καλύπτεται στο μέτρο του δυνατού όλη η περιοχή δασικού ενδιαφέροντος.

-η επιτόπια συνδρομή στα συμβάντα δασικών πυρκαγιών, στα οποία καλείται η Δασική Υπηρεσία από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Όπως ήδη γνωρίζετε, η Δασική Υπηρεσία και οι δασικοί υπάλληλοι φέρουν την ευθύνη της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, μέρος της οποίας αποτελεί και η θεσμική – υποχρεωτική συνδρομή τους, στις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης που διενεργούνται από το Πυροσβεστικό Σώμα και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία τους, στις επιχειρήσεις καταστολής των δασικών πυρκαγιών (για την παροχή υποστήριξης στο έργο της πυρόσβεσης και ενημέρωση αναφορικά με τον κίνδυνο καταστροφής σημαντικών φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων – αναδασώσεων, άμεσα στο πεδίο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη περιστατικά δασικών πυρκαγιών). Ο υπάλληλος που θα μεταβαίνει στο συμβάν θα συνεργάζεται με τον επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής και για το λόγο αυτό πρέπει να έχει καλή γνώση της περιοχής, ανεξαρτήτου κλάδου και ειδικότητας. Η καλή γνώση της περιοχής συνιστάται σε γνώση της τοπογραφίας, του ανάγλυφου, του είδους της φυόμενης βλάστησης, του υφιστάμενου δασικού οδικού δικτύου και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, την ύπαρξη φυσικών πηγών ή δεξαμενών, την ύπαρξη κρίσιμων σημείων από περιβαλλοντικής απόψεως (αναδασωμένες περιοχές, προστατευόμενες περιοχές), την ύπαρξη ποιμνιοστάσιων ή άλλων κτισμάτων, όπως εξωκλήσια ή μοναστήρια.

-όταν μια Δασική Υπηρεσία ενημερώνεται για δασική πυρκαγιά από εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), θα στέλνει άμεσα κλιμάκιο επί τόπου.

-στις περιπτώσεις που η δασική υπηρεσία καλείται να συνδράμει σε περιστατικό δασικής πυρκαγιάς, αυτό πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο συμβάντων που τηρείται στην έδρα της υπηρεσίας και στο οποίο πρέπει να αναγράφονται η ώρα της κλήσης, η προέλευσή της και οι ενέργειες που ακολουθήθηκαν.

-σε περιπτώσεις πολλαπλών συμβάντων, θα πραγματοποιείται ιεράρχηση αυτών με μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτά που λαμβάνουν χώρα σε αμιγώς δασική έκταση, σε υψηλά δάση και παραγωγικά δάση, σε δάση αείφυλλων πλατύφυλλων και σε δάση που προέρχονται από αναδάσωση ή φυσική αναγέννηση μετά από παλαιότερη πυρκαγιά.

Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή των δασικών Υπαλλήλων στις επιχειρήσεις καταστολής των δασικών πυρκαγιών και η οριοθέτηση της συνδρομής τους προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 181752/2052/2019 (Β’ 1525), περί «Ρύθμισης θεμάτων συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο». Η οργάνωση της λειτουργίας των Δασικών Υπηρεσιών, όλες τις ημέρες της εβδομάδας συνεισφέρει προς την κατεύθυνση παροχής των υπηρεσιών τους για το σκοπό αυτό. Η παροχή κάθε είδους συμβολής του δασικού υπαλλήλου στο έργο της πυρόσβεσης, δεν θα δεσμεύει σε καμία περίπτωση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά θα δρα καθαρά επικουρικά στην λήψη αποφάσεων.

Τέλος, σε εφαρμογή της υπό στοιχεία (i) ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/135417/7925/20.12.2022 (Β’ 6708) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δασών «Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2023» (6Φ3Χ4653Π8-190) και (ii) ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/137411/8039/27.12.2022 (Β’ 7102) Απόφασης Υπηρεσιακού Γραμματέα Υ.Π.ΕΝ. «Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2023 και κατανομή πιστώσεων» (ΑΔΑ: Ψ7Ν54653Π8-ΠΩ2), καλείστε να υλοποιείτε το Πρόγραμμα Δασοπροστασίας έτους 2023 με συνέπεια, διασφαλίζοντας τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών όλες τις ημέρες της εβδομάδας και μέχρι τις 22:00 η ώρα και την ετοιμότητα συγκρότησης έκτακτων περιπόλων.

Παρακαλείσθε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω, στο πλαίσιο της κοινής μας προσπάθειας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ»