Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tεχνολογικές λύσεις για την αποφόρτιση των οδικών δικτύων, την ενίσχυση των πλωτών μεταφορών και την αποτελεσματικότητα των εμπορευματικών μεταφορών φιλοδοξεί να αναπτύξει το SEAMLESS, το νέο ευρωπαϊκό έργο που συντονίζει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με δυο από τις ερευνητικές του ομάδες, το Laboratory for Maritime Transport (LMT) και το ΙSENSE Group, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η γεωμορφολογία της Ευρώπης, με την εκτενή ακτογραμμή της, τα πολλά νησιά και τους ποταμούς της προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη των πλωτών μεταφορών ως εναλλακτική των θαλάσσιων μεταφορών. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναγνωρίζοντας ότι η αξιοποίηση των πλωτών οδών στο σύστημα εμπορευματικών μεταφορών και η διευκόλυνση της ενσωμάτωσης τους στη διατροπική αλυσίδα των μεταφορών μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για βιώσιμες εμπορευματικές μεταφορές, η ΕΕ τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί στοχευμένες επενδύσεις σε σχετική έρευνα και πραγματοποιεί εκτεταμένες πιλοτικές δοκιμές και επιδείξεις μέσα από μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκά έργα.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το έργο SEAMLESS, μια κοινοπραξία από 26 εταίρους (μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς κ.α.) που συντονίζεται από το ΕΜΠ, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων ώστε να παρέχει μια πλήρως αυτοματοποιημένη, οικονομικά βιώσιμη και αποδοτική υπηρεσία τροφοδοσίας εμπορευμάτων μέσω θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων (Short Sea Shipping- SSS) και πλωτών μεταφορών στην ενδοχώρα (Inland Waterways Transport- IWT). Η υπηρεσία αυτή θα ενσωματώσει αυτόνομα συστήματα που με τη σειρά τους θα διασφαλίσουν βιωσιμότητα, βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση, και θα ενισχύσουν την απόδοση του Διευρωπαϊκόυ Δίκτυου Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ).
Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω ενός στόλου από αυτόνομα πλοία μεταφοράς φορτίου που θα ελέγχονται από απομακρυσμένα κέντρα τα οποία θα λειτουργούν συνεργατικά με τις υποδομές και θα συνεργάζονται αποτελεσματικά με παραδοσιακά συστήματα μεταφορών για τη διακίνηση φορτίων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μεταφορικού έργου.
Στο SEAMLESS, η ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας θα επανασχεδιαστεί ώστε να ελαχιστοποιεί τις καθυστερήσεις μεταξύ πολυτροπικών κόμβων (θαλάσσιες, πλωτές, οδικές μεταφορές) και να αξιοποιεί την πληροφορία σε πραγματικό χρόνο για να επιτύχει τον επαναπροσδιορισμό σειράς διαδικασιών που εμπλέκονται στις εμπορευματικές μεταφορές- ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών, βελτιστοποίηση φόρτωσης/εκφόρτωσης κλπ.
Η επίσημη έναρξη του έργου πραγματοποιήθηκε τον Iανουάριο 2023 και ακολούθησε η εναρκτήρια συνάντηση της κοινοπραξίας στις Βρυξέλλες. Το επόμενο διάστημα, η κοινοπραξία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των επιμέρους συστημάτων και της προαναφερθείσας υπηρεσίας που θα δοκιμαστεί σε επόμενη φάση σε πραγματικά περιβάλλοντα μέσα από επιλεγμένα πιλοτικά σενάρια σε διαφορετικές περιπτώσεις χρήσεων στην κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη.
Επίσης, στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα ικανά να προσφέρουν το ιδανικό πλαίσιο για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής και να ελαχιστοποιήσουν το επενδυτικό ρίσκο από την υλοποίηση της. Επιπλέον, θα εντοπιστούν τα νομοθετικά ζητήματα που σχετίζονται με την ευρεία εφαρμογή των αυτόνομων συστημάτων μεταφοράς στις θαλάσσιες μεταφορές, ενώ θα προταθούν και τρόποι διαχείρισης των σχετικών προκλήσεων, φέρνοντας μας έτσι πιο κοντά σε ένα μέλλον βιώσιμο για τις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές.