Σε διαβούλευση τίθεται η κατάρτιση πρότυπων προδιαγραφών για διαγωνισμούς παραχώρησης με αντικείμενο την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης, που περιλαμβάνονται στα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), που έχουν ήδη εκπονηθεί από 312 δήμους σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί από τους δήμους όλης της χώρας, οι οποίοι καλούνται να δρομολογήσουν άμεσα τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση των ΣΦΗΟ. Η διαβούλευση γίνεται στον ιστότοπο https://ypen.gov.gr/dimosia-diavoulefsi-gia-protypa-tefchi-diagonismon-parachorisis-gia-tin-anaptyxi-diacheirisi-kai-leitourgia-dimosios-prosvasimon-simeion-epanafortisis-pou-perilamvanontai-se-schedia-fortisis-ilektrik/ και θα διαρκέσει έως τις 9 Ιουνίου 2023.


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με τη δημιουργία του εργαλείου αυτού θεσπίζονται κατάλληλοι, κοινοί, διαφανείς και σύμφωνοι με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, κανόνες και όροι για τη διενέργεια των διαγωνισμών. Πιο συγκεκριμένα:

* Καθορίζονται κριτήρια οικονομικής και χρηματο-οικονομικής επάρκειας καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, για τη συμμετοχή των υποψηφίων στους διαγωνισμούς.

* Καθορίζονται κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών.

* Προτείνεται η βέλτιστη χρονική διάρκεια για τις παραχωρήσεις.

* Καθορίζονται οι βασικοί οικονομικοί όροι όπως τα τέλη παραχώρησης και η χρέωση των χρηστών Η/Ο.

* Δημιουργείται ένα πλαίσιο εκμετάλλευσης, λειτουργίας, συντήρησης και επέκτασης δικτύου.

* Προτείνονται τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό φόρτισης.

* Ρυθμίζονται διάφορα θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών.

Η δημιουργία του εργαλείου αυτού στοχεύει στη διευκόλυνση των δήμων κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των σχετικών διαγωνισμών, και στην επιτάχυνση των αναγκαίων διαδικασιών. Ακολουθεί την πρόσφατη ενεργοποίηση της δράσης «Φορτίζω Παντού» από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της οποίας διατίθενται 30 εκατ. ευρώ ειδικά για τη χρηματοδότηση μέρους της αρχικής επένδυσης που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν οι ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω των διαγωνισμών παραχώρησης, για την προμήθεια και εγκατάσταση των υποδομών φόρτισης στους χώρους αρμοδιότητας των δήμων.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα την πολιτική μετάβασης σε μεταφορές με μηδενικό αποτύπωμα εκπομπών αερίων ρύπων, υλοποιώντας ένα πλέγμα πολιτικών για την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών φόρτισης σε όλη τη χώρα. Με τις πρότυπες προδιαγραφές διαγωνισμών παραχώρησης επιταχύνουμε την εγκατάσταση 9.000 δημοσίως προσβάσιμων φορτιστών σε όλα τα αστικά κέντρα της Ελλάδας, διευκολύνοντας τους δήμους που καλούνται να “τρέξουν” άμεσα τους σχετικούς διαγωνισμούς. Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των πρότυπων προδιαγραφών, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, με σκοπό τη συμπλήρωση και βελτίωσή τους, καθιστώντας τες ένα χρήσιμο εργαλείο προς την κατεύθυνση του εξηλεκτρισμού των μεταφορών».

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, Μιχάλης Παπαδόπουλος, δήλωσε:

«Το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης αποτυπώνει τη συντονισμένη προσπάθεια της κυβέρνησης για την αύξηση της διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης στο εθνικό σύστημα μεταφορών, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τομέα και την εξοικονόμηση κόστους από τους χρήστες.

Την τελευταία τετραετία πολλαπλασιάστηκαν τα σημεία φόρτισης και οι ταξινομήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ενώ σε θεσμικό επίπεδο, τέθηκαν οι βάσεις ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να εκπληρώσει τους ευρωπαϊκούς στόχους για τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, με διυπουργική συνεργασία και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), καταρτίσαμε το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης, που περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις σε τρεις πυλώνες: εξηλεκτρισμό των μεταφορών, ανάπτυξη υποδομών φόρτισης και ανάπτυξη οικοσυστημάτων ηλεκτροκίνησης στη χώρα.

Με αυτόν τρόπο, η ελληνική Πολιτεία αποκτά ένα συγκροτημένο πλάνο ενεργειών που αποτελεί τον οδηγό πολιτικής των δημόσιων φορέων και το πλαίσιο ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα υπέρ της χρήσης της ηλεκτροκίνησης, ασκώντας, ταυτόχρονα, τον εποπτικό ρόλο στο πλαίσιο και της Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Τα επόμενα χρόνια, οι εξελίξεις στον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού μείγματος των μεταφορών προμηνύονται καταιγιστικές και με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, διαμορφώνουμε το πλαίσιο ώστε η Ελλάδα να γίνει πρωταγωνίστρια στις πράσινες μεταφορές».

Η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, δήλωσε σχετικά:

«Οι πρωτοβουλίες που πήραμε τα προηγούμενα 4 χρόνια, για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, έχουν συντελέσει στο να μετατραπεί η χώρα μας από ουραγό σε πρωτοπόρο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς το ρυθμό ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης. Για να παραμείνουμε σε αυτή τη θέση οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν την επικράτηση της ηλεκτροκίνησης ειδικά στα αστικά κέντρα, ανοίγοντας έτσι το δρόμο σε όλους τους πολίτες για να κάνουν αυτή τη μετάβαση σε πιο οικονομικές και πράσινες μεταφορές.

Για αυτό, και σε συνέχεια της πολύ πετυχημένης μεταρρύθμισης που περιλαμβάνει την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) από όλους τους δήμους της χώρας, με 312 να έχουν ήδη ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία, προχωρούμε στην κατάρτιση πρότυπων προδιαγραφών που θα χρησιμοποιήσουν οι δήμοι αυτοί για να διενεργήσουν άμεσα διαγωνισμούς παραχώρησης, επιλέγοντας τους πιο κατάλληλους ιδιωτικούς φορείς που θα αναλάβουν την δημιουργία των τόσο απαραίτητων δικτύων δημόσιας φόρτισης μέσα στις πόλεις μας.

Συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε δράσεις με στόχο να κάνουμε τις πόλεις μας βιώσιμες και φιλικές στον πολίτη».