Πηγή Εικόνας: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85.jpg

Υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων και σταθμών, στο πλαίσιο βελτίωσης της προσβασιμότητας, της περιοχής «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» Ηρακλείου (Open Mall) καθώς και για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα ο Δήμος Ηρακλείου θα προμηθευτεί 24 ηλεκτροκίνητα ποδήλατα με τον απαραίτητο εξοπλισμό λειτουργίας. Επιπλέον, θα εγκαταστήσει ένα σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας.

Ο αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ανάπτυξης Υπαίθρου και Τουρισμού, Γιώργος Σισαμάκης δήλωσε ότι η αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου που επιχειρείται από το έργο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου», υποστηρίζεται στην πράξη από παρεμβάσεις έξυπνου ελέγχου και παρακολούθησης της κυκλοφορίας μηχανοκίνητων και μη μέσων στην πόλη, με στόχο την αποσυμφόρησή της, τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των επισκεπτών της και τη δυνατότητα λήψης σύγχρονων αποφάσεων. «Η έξυπνη βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί βασικό πυλώνα βελτίωσης των μετακινήσεων και της ποιότητας ζωής σε μία περιοχή που στοχεύει στην ουσιαστική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου με τόνωση της εμπορικότητας και επιχειρηματικότητας» πρόσθεσε ο κ. Σισαμάκης.

Ο Δήμος Ηρακλείου επιχειρεί μέσω προμήθειας έξυπνου συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας να αποκτήσει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να αξιολογεί τις κυκλοφοριακές συνθήκες στον οδικό χώρο τόσο στην περιοχή παρέμβασης όσο και στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να πληροφορεί σε πραγματικό χρόνο τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Το σύστημα καταγραφής και αξιολόγησης του φόρτου κινητικότητας θα περιλαμβάνει: Συλλογή πληροφοριών κυκλοφορίας σχετικά με κατηγορίες οχημάτων βάσει των χαρακτηριστικών τους (π.χ., μέγεθος κ.λπ.) σε πραγματικό χρόνο από δίκτυο αισθητήρων σε κρίσιμους κόμβους της περιοχής μελέτης, απεικόνιση όλων των πληροφοριών (φόρτος, κορεσμός, επίπεδα συμφόρησης κ.λπ.) σε online αλληλεπιδραστικό χάρτη, διαχείριση του συστήματος από εξειδικευμένο και μη προσωπικό, παρακολούθηση των εγκατεστημένων αισθητήρων κυκλοφορίας (λειτουργία, συντήρηση, δεδομένα θέσης), παρακολούθηση ιστορικών δεδομένων κυκλοφοριακής ροής, δυνατότητα σύγκρισης και συσχέτισης με γεγονότα που διαδραματίζονται εντός και εκτός περιοχής του «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» Ηρακλείου, διαλειτουργικότητα με σύστημα πληροφόρησης κατοίκων μέσω φωτεινών επιγραφών για παρουσίαση δεδομένων πραγματικού χρόνου στους κατοίκους – επισκέπτες της περιοχής του «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» Ηρακλείου, δημιουργία αναφορών (reports) και εξαγωγή (export) των δεδομένων, που αφορούν δεδομένο χρονικό διάστημα και κατεύθυνση κυκλοφορίας και ενεργοποίηση ειδοποιήσεων και alarms όταν τα επίπεδα κυκλοφορίας εκφεύγουν έξω από συγκεκριμένα όρια.