Ενετικό Λιμάνι, Ρέθυμνο, Κρήτη
Ενετικό Λιμάνι, Ρέθυμνο, Κρήτη
Πηγή Εικόνας: Ralf Kronenberger - pixabay.com

Εγκρίθηκε η πρόταση χρηματοδότησης για το έργο «Ολιστικό Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης» του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο. Η πρόταση υποβλήθηκε από τον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.


Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, με το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 6.210.752 ευρώ, ολοκληρώνεται ο έλεγχος των γεωτρήσεων, των δεξαμενών και των αντλιοστασίων, καθώς και των υδρομετρητών ασύρματης μετάδοσης του Δήμου Αγίου Βασιλείου, σε συνέχεια έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη, ύψους 3.300.000 ευρώ και το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και ολοκληρώνεται άμεσα.

Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, χαρακτήρισε «ιδιαίτερα σημαντική την έγκριση της συγκεκριμένης πρότασης, καθώς πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο για τον δήμο. Στόχος μας είναι μια ολιστική διαχείριση των δικτύων ύδρευσης του δήμου μας τα οποία θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας πόσιμου νερού αλλά και στην εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών πόρων και ενέργειας. Μέσα από αυτά τα έργα ο δήμος αποκτά τις υποδομές που είναι απαραίτητες για να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, «η συνεχής ηλεκτρονική παρακολούθηση και επίβλεψη της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση, καταναλώσεις, διαρροές, διαχείριση ενέργειας κλπ), η συλλογή σχετικών δεδομένων και η εκτέλεση απομακρυσμένων χειρισμών για τον έλεγχο του, αποσκοπούν στη σωστή διαχείριση και προστασία του πολύτιμου αγαθού, του νερού, που αποτελεί πηγή ζωής και στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες».

Η πρόταση του Δήμου Αγίου Βασιλείου ήταν από τις πρώτες που υποβλήθηκαν σε ολόκληρη την χώρα, με πλήρη φάκελο και ώριμες μελέτες. Στο εγκεκριμένο έργο περιλαμβάνονται αναλυτικά: «50 αντλιοστάσια και δεξαμενές ύδρευσης, όπου περιλαμβάνεται η αντικατάσταση του εξοπλισμού των πινάκων των γεωτρήσεων, η τοποθέτηση πινάκων δεξαμενών και ο απομακρυσμένος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, 25 σταθμοί εσωτερικού δικτύου ελέγχου ποιότητας (άκρα δικτύων), 900 υδρομετρητές (προμήθεια και τοποθέτηση), ψηφιακή αποτύπωση και προσομοίωση λειτουργίας των δικτύων, η διαχείριση ενέργειας, η διαχείριση ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας, εξοπλισμός του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (πχ φορητοί Η/Υ) και τα λογισμικά διασύνδεσης με το υφιστάμενο σύστημα και εντοπισμού διαρροών».