Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ - ΜΠΕ

«Τα ONEX Elefsis Shipyards καθίσταται κέντρο καινοτομίας και ανάπτυξης για την εγχώρια και της διεθνή ναυτιλία αναφορικά με την μετατροπή-αναβάθμιση πλοίων συμβατικής τεχνολογίας σε “eco-friendly”, μέσω της επιλογής από το “Korea Evaluation Institute of Industrial Technology Aerospace & Shipbuilding Team”, της συμμετοχής σε σχετικό πρόγραμμα R&D, εταιρείας του Ομίλου ΟΝΕΧ».


Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του ομίλου και προστίθεται ότι πρόκειται για ένα ερευνητικό καινοτόμο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το υπουργείο Βιομηχανίας Εμπορίου και Ενέργειας της Ν. Κορέας, στο πλαίσιο του οποίου θα συνεργαστεί περιορισμένος αριθμός φορέων και εταιρειών της Ν. Κορέας, και ορισμένων άλλων χωρών. Η επίσημη έναρξη του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, με το εν λόγω πρόγραμμα R&D, επιδιώκεται η βελτίωση των λειτουργικών και ενεργειακών αποδόσεων των πλοίων που θα μετασκευαστούν, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες διεθνείς απαιτήσεις για τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα και τη συμμόρφωση των πλοίων με τους νέους κανόνες ενεργειακής απόδοσης που ορίζουν οι κανονισμοί του International Maritime Organization (IMO), και στοχεύει στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τα πλοία, με χρήση εναλλακτικών καυσίμων (LPG, LNG, Αμμωνίας, Μεθανόλης κ.α.), με προφανή περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

«Αναγνωρίζοντας την αποτελεσματικότητα και εξωστρέφεια που διακρίνει τον Όμιλο ΟΝΕΧ, από τον συγκεκριμένο φορέα της Ν. Κορέας, επιλέχθηκε η υλοποίηση του προγράμματος, που αφορά στην ανάπτυξη των κατάλληλων ναυπηγικών υποδομών, τεχνικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων, καθώς και της απαιτούμενης οργάνωσης της παραγωγής για την εφαρμογή της εν λόγω αναβάθμισης των πλοίων συμβατικής τεχνολογίας, να πραγματοποιηθεί στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, τα οποία αποτελούν το νέο μέλος του Ομίλου ONEX Shipyards and Technologies, καθιστώντας τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις κέντρο καινοτομίας και ανάπτυξης για την εγχώρια και τη διεθνή ναυτιλία», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.