Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Ένα νέο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας θα διεκδικήσουν οι κατασκευαστικοί όμιλοι μέσα στον επόμενο μήνα, εφόσον βέβαια δεν αλλάξει το σχετικό χρονοδιάγραμμα, όπως έχει συμβεί σχεδόν σε όλους τους διαγωνισμούς έως τώρα. Ειδικότερα, για τις 16 Μαΐου ορίστηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό που προωθείται από το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα ομβρίων περιοχής Νέας Μάκρης Αττικής», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ

Αντικείμενο του έργου είναι διευθετήσεις ρεμάτων, καθώς και έργα δικτύων όμβριων υδάτων, στην περιοχή Ν. Μάκρης, συνολικού μήκους περίπου 18 χλμ., μεταξύ του οικισμού Αγ. Ανδρέα και της πρώην Αμερικάνικης Βάσης. Το έργο αφορά στη διευθέτηση 7 υδατορεμάτων: ρ. Μαραθωνομάχων, ρ. Μαραθωνοδρόμων (περιοχή Βάλτου), ρ. Αμερικάνικης Βάσης, ρ. Ανατολής ή Διονύσου, ρ. Ξυλοκέριζας, ρ. Αγ. Παρασκευής ή Βαζάνα, ρ. Εφημεριδοπωλών ή Παμμακάριστου. Η περιοχή του έργου ανήκει στην Δημοτική Ενότητα Ν. Μάκρης Αττικής. Γεωγραφικά, εκτείνεται μεταξύ των ανατολικών υπωρειών του Πεντελικού όρους και της παραλιακής ζώνης της Ν. Μάκρης. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Τα προβλεπόμενα έργα θα συμβάλλουν σημαντικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής της Νέας Μάκρης, στην οποία παρατηρείται ραγδαία αστικοποίηση και αλλαγή χρήσεων γης τα τελευταία χρόνια.

Πρόσφατα, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γ. Καραγιάννης, προαναγγέλλοντας τη δημοπράτηση του έργου, σημείωνε ότι «το έργο της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Νέας Μάκρης είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε τοπικό και σε υπερτοπικό επίπεδο καθώς θα δημιουργήσει αφενός ένα δίχτυ προστασίας της περιοχής, αφετέρου θα συμβάλλει στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής. Πρόκειται για το τελευταίο από τα 10 αντιπλημμυρικά έργα – 7 στην Αττική, 2 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην Κόρινθο – που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο μπαίνει σε διαδικασία δημοπράτησης. Τα αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιούμε σε όλη την Ελλάδα αποτελούν παρεμβάσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για την ποιότητα ζωής των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος».
[ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ]