Πηγή Εικόνας: Photo by Marina Hinic from Pexels

Μεγαλύτερο αεροσταθμό κατά περίπου 22 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα και προσθήκη περιοχής με εμπορικές χρήσεις 282 χιλ. τ.μ. για μελλοντική χρήση, προβλέπει, μεταξύ άλλων, ο νέος σχεδιασμός για το υπό κατασκευή αεροδρόμιο στο Καστέλι του Ηρακλείου Κρήτης, έργο που θα ολοκληρωθεί, βάσει του χρονοδιαγράμματος, 2026 – 2027.

Σύμφωνα με τη επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΜΠΕ (σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 29/05/2023) ο νέος αερολιμένας θα είναι μεγαλύτερος σε μέγεθος 32% σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό με στόχο να μπορεί να εξυπηρετεί σε βάθος 30ετίας 14 -15 εκατ. επισκέπτες.

Να σημειωθεί ότι το 2019 το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, Νίκος Καζαντζάκης, εξυπηρέτησε 8 εκατ. επισκέπτες, αριθμός που το 2022 ξεπεράστηκε, ενώ η πρόβλεψη είναι ότι το 2030 η επιβατική κίνηση θα φτάσει τα 10 εκατ.

Το επιπλέον κόστος για την αύξηση των μεγεθών του νέου αεροδρόμιου στην Κρήτη είναι 104,943 εκατ. ευρώ (προστίθεται στο αρχικό, 520 εκατ.). Το έργο εκτελεί η Τέρνα (όμιλος ΓΕΚ Τέρνα) και στην εταιρεία παραχώρησης που έχει αναλάβει την κατασκευή και τη λειτουργία, συμμετέχουν το ελληνικό Δημόσιο (45,9%), η ΓΕΚ Τέρνα (32,46%) και η GMR Airports Limited (21,64%).

Ειδικότερα, το εν λόγω έργο, το οποίο χωροθετείται στην περιοχή του υφιστάμενου στρατιωτικού αεροδρομίου, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω επιμέρους έργα: Τις εγκαταστάσεις του νέου αερολιμένα (κτήριο αεροσταθμού, πύργος ελέγχου, διάδρομος προσγείωσης – απογείωσης αεροσκαφών, παράλληλοι τροχόδρομοι, δάπεδα στάθμευσης αεροσκαφών, χώροι στάθμευσης οχημάτων, υποστηρικτές εγκαταστάσεις, κλπ) και τις οδικές συνδέσεις του αερολιμένα με τον ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης) και την οδό Ηράκλειο – Βιάννος.

Βάσει των όσων αναφέρονται στη ΜΠΕ, η επικαιροποίηση του τελικού σχεδιασμού του υπό μελέτη έργου σε σχέση με το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο αφορά τα εξής σημεία:

–       Αύξηση του μεγέθους του κτηρίου του αεροσταθμού από 71.618 τ.μ. στο περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο σε 93.572 τ.μ. στον προτεινόμενο νέο σχεδιασμό.

–       Προσαύξηση της περιοχής εμπορικών χρήσεων, με διατήρηση της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης εμπορικής ζώνης, επιφάνειας 443.000 τ.μ. και προσθήκη περιοχής για μελλοντική χρήση με έκταση 282.000 τ.μ.

–       Αύξηση της επιφάνειας κατάληψης των επιμέρους δραστηριοτήτων του αεροδρομίου από περίπου 1.158 στρέμματα (στον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο σχεδιασμό) σε 1.499 στρ. (στον προτεινόμενο σχεδιασμό).

–       Αλλαγές στην οδική σύνδεση του αερολιμένα με τον ΒΟΑΚ που βρίσκεται σε φάση διαγωνιστικών διαδικασιών.

–       Εσωτερικές αλλαγές στην περιοχή του διαδρόμου προσγειώσεων – απογειώσεων (αλλαγή στη χωροθέτηση των εσωτερικών τροχόδρομων και μετατόπιση των 2 συνδετήριων τροχόδρομων με το στρατιωτικό αεροδρόμιο).

–       Αλλαγή των σημείων προσέγγισης του προσωπικού του αεροδρομίου και στο δίκτυο οδικών προσβάσεων του αεροδρομίου εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του έργου.

–       Αλλαγή των διαστάσεων και εσωτερικές μετατοπίσεις και αλλαγή χωροθέτησης επιμέρους κτηρίων (π.χ. βορειοδυτική μετατόπιση κτηρίου τροφοδοσίας, ανατολική μετατόπιση αστυνομικού τμήματος και απομονωμένης πίστας, κ.α.).

Οι νέες συμβατικές προθεσμίες και συμβατικές ημερομηνίες ολοκλήρωσης έχουν ως εξής: Η 3η τμηματική προθεσμία (ολοκλήρωση εγκαταστάσεων βιολογικού): 24.04.2024, 4η (ολοκλήρωση χωματουργικών και φέροντος οργανισμού κτηρίου αεροσταθμού): 21.03.2024, 5η (ολοκλήρωση οδικού δικτύου σύνδεσης): 06.11.2025 και 6η τμηματική προθεσμία (έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας εγκαταστάσεων): 06.08.2026.

 

[ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ]