Την επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ανακοίνωσε ο δήμος Αγίου Δημητρίου, προκειμένου να υλοποιηθούν στην πόλη τα έργα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 3,5 εκατ. ευρώ και όπως ανέφερε η δημοτική Αρχή, η επιχορήγηση του προγράμματος είναι ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Ουσιαστικά πρόκειται για δύο υποέργα. Το πρώτο αφορά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας οδών με μέριμνα για βέλτιστη επιφανειακή απορροή ομβρίων υδάτων, βελτίωση επικλίσεων στις διατομές του οδοστρώματος, καθώς και κατασκευή πεζοδρομίων. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

– Βελτίωση της οδικής ασφάλειας (ασφαλτοστρώσεις) των οδών Σουλίου (από λ. Βουλιαγμένης έως Πλουτάρχου) και Σκουφά (από λ. Αγίου Δημητρίου έως Φιλικής Εταιρείας).

– Κατασκευή ασφαλών πεζοδρομίων σε σημεία επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, της οδού Πλουτάρχου και της οδού Σκουφά.

– Ανακατασκευή του οδοστρώματος της οδού Πόντου από λ. Αγίου Δημητρίου έως οδό Σουλίου.

Το δεύτερο υποέργο αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση 214 φωτιστικών led για τη βελτίωση του φωτισμού σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας. Επίσης περιλαμβάνει 19 αυτόνομα φωτιστικά με φωτοβολταϊκά, για τον φωτισμό σε δρόμους της περιοχής ΕΚΤΕΛ.