Με τη δημιουργία δύο Κέντρων Υποστήριξης επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα υπό τη μορφή του One-Stop-Shop, από ένα σε Ελλάδα και Βουλγαρία, ολοκληρώνεται στις 12 Απριλίου 2023 το διασυνοριακό έργο «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης στο τομέα της αγροδιατροφής μέσα από την προώθηση της κυκλικής οικονομίας», με ακρωνύμιο «Agrofficiency».

Ο καινοτόμος χαρακτήρας του έργου, που είναι ύψους 632.306.026 ευρώ και εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, έγκειται στο ότι προσφέρει ένα ολιστικό σύνολο υπηρεσιών που θα είναι συμπληρωματικές και θα καταλήγουν σε ένα συνεκτικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι η άμεση υποστήριξη των νεοσύστατων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, φορείς από Ελλάδα και Βουλγαρία ένωσαν τις δυνάμεις τους, με επικεφαλής το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και εταίρους από την πλευρά της χώρας μας τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και την Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδας. Από την πλευρά της Βουλγαρίας, εταίροι είναι το Περιφερειακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Μπλαγλόεβραντ και το Cluster Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στο επίκεντρο του έργου βρέθηκε η ενίσχυση επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου, ενώ στόχος του αποτελεί η ενδυνάμωση της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, με κύριο ζητούμενο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, κυρίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και την προώθηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.

«Τα κοινά προβλήματα, αλλά και τα πλεονεκτήματα των δυο πλευρών, καθώς και η συμπληρωματική ικανότητα, δημιούργησαν γόνιμο έδαφος και παράλληλα την ανάγκη συνεργασίας και κοινής αντιμετώπισης των ζητημάτων που απασχολούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ελλάδας – Βουλγαρίας. Η σημασία της συνεργασίας και δη της διασυνοριακής αποτελεί το εχέγγυο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, ζητούμενο για την εποχή, την οποία διανύουμε», αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης, σε σημερινή ανακοίνωση του Επιμελητηρίου.