Πηγή Εικόνας: Photo by Max Andrey from Pexels

Η 9η Μαΐου (αντί 28 Μαρτίου) είναι η νέα ημερομηνία που ορίστηκε από το υπουργείο Υποδομών για ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών για το έργο «Επέκταση Ιονίας Οδού Τμήμα: Ιωάννινα – Κακαβιά», συνολικού προϋπολογισμού 310 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για έργο που αναμένεται να διεκδικήσουν οι πέντε μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι, ΓΕΚ Τέρνα, Άκτωρ, Άβαξ, Intrakat και Μυτιληναίος.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η μετάθεση της ημερομηνίας ουσιαστικά είναι συνέπεια της προδικαστικής προσφυγής που κατατέθηκε από ενδιαφερόμενη κοινοπραξία μικρότερων τεχνικών εταιρειών, η οποία μάλιστα, σε πρώτη φάση δικαιώθηκε στο αίτημα που υπέβαλε για αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας (μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης).

Συγκεκριμένα η κοινοπραξία των Δομική Κρήτης – ΕΚΤΕΡ – ΕΡΕΤΒΟ -ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε, προσέφυγε κατά των όρων του διαγωνισμού, στη λογική ότι εμποδίζουν τις μικρότερου μεγέθους εταιρείες, ακόμα και αν συμπράξουν μεταξύ τους να διεκδικήσουν το έργο.

Έθεσαν δηλαδή θέμα ανταγωνισμού και αποκλεισμού των μικρότερων τεχνικών εταιρειών που κατατάσσονται σε χαμηλότερες εργοληπτικές βαθμίδες (π.χ. 6ης).

Με την από 09/03/2023 υπ. αρ. 435/2023 Πράξη του Προέδρου του 5ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) ορίστηκε ημερομηνία εξέτασης της εν λόγω προδικαστικής προσφυγής η 13η/04/2023.

Ο αυτοκινητόδρομος Ιωάννινα – Κακαβιά θα είναι μήκους σχεδόν 70 χλμ., κόστους περίπου 310 εκατ. ευρώ, μαζί με τις προαιρέσεις (και τον ΦΠΑ), με ανισόπεδους κόμβους, κάθετες και παράπλευρες οδούς μήκους 15,8 χλμ.

Αποτελεί συνέχεια της Ιόνιας Οδού από τα Ιωάννινα προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην περιοχή της Κακαβιάς, διασχίζοντας το νομό Ιωαννίνων. Ο άξονας αυτός θεωρείται ως ο δυτικότερος κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού και εντάσσεται στο κεντρικό (core) Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών της χώρας.

Επιπλέον ο άξονας αυτός ανήκει εξ’ ολοκλήρου στη διασυνοριακή περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, συνδέοντας τη χώρα με την Αλβανία, οπότε αποτελεί και έργο διασυνοριακής σημασίας.