Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέο γύρο 151 έργων στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI), με σκοπό τη στήριξη όλων των κρατών μελών στην προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έως και 326 μεταρρυθμίσεων αιχμής το 2023.

Τα υποστηριζόμενα έργα ανταποκρίνονται σε ανάγκες μεταρρύθμισης που εξέφρασαν τα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σύγχρονες και αποδοτικές δημόσιες διοικήσεις, βιώσιμες στρατηγικές ανάπτυξης και ανθεκτικές οικονομίες.

Πολλά μεταρρυθμιστικά έργα συνδέονται επίσης με τις προκλήσεις των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και του σχεδίου REPowerEU.

Εντατική συνεργασία μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων των κρατών μελών

Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, σε αυτόν τον νέο γύρο έργων για το 2023, το TSI θα εξακολουθήσει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων διοικήσεων των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, θα δρομολογηθεί μια νέα πρωτοβουλία – οι ανταλλαγές συνεργασίας στον τομέα της δημόσιας διοίκησης (PACE) – για την προώθηση της μάθησης από ομοτίμους και των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων των διαφόρων κρατών μελών, προκειμένου να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα, καθώς και οι δεξιότητες χάραξης πολιτικής και εφαρμογής της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, το TSI θα ενισχύσει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών μέσω του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα αριθμού διακρατικών έργων, με 33 πολυκρατικά μεταρρυθμιστικά έργα και 10 πολυπεριφερειακά έργα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, μέσω της προώθησης της αμοιβαίας μάθησης και της ανάπτυξης κοινών προσεγγίσεων, παρέχοντας παράλληλα εξατομικευμένη στήριξη σε κάθε κράτος μέλος ή περιφέρεια.

Συνεχής εστίαση σε μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με κοινές βασικές προτεραιότητες

Τα έργα του TSI 2023 θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τα κράτη μέλη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Το 32 % των έργων στο πλαίσιο του TSI 2023 επικεντρώνονται στην υλοποίηση των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και το 40 % στην ψηφιακή μετάβαση και καινοτομία.

Για την ενίσχυση της αλληλεγγύης προς την Ουκρανία και την αποτελεσματικότερη χρήση της εργαλειοθήκης μας, το TSI θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Για παράδειγμα, για τη βελτίωση της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, η στήριξη θα κατευθύνεται στον προσδιορισμό της πραγματικής κυριότητας ή του πραγματικού ελέγχου μιας εταιρείας. Η υποστήριξη του TSI θα συμβάλει επίσης στην παρακολούθηση των συναλλαγών κρυπτοστοιχείων για την πρόληψη της καταστρατήγησης των κυρώσεων, καθώς και στη χαρτογράφηση των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών για την εφαρμογή των κυρώσεων.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, το TSI θα στηρίξει επίσης αρκετά κράτη μέλη στην ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής τους για τις δεξιότητες με σκοπό την αντιμετώπιση ελλείψεων και αναντιστοιχιών.

Ισχυρή υιοθέτηση εμβληματικών έργων ΤΠΔ

Το ένα τρίτο των μεταρρυθμίσεων συνδέεται με εμβληματικά έργα στον τομέα της ενέργειας, της δημόσιας διοίκησης, των δημόσιων οικονομικών, της ένταξης των μεταναστών και της υγειονομικής περίθαλψης. Για παράδειγμα, η εμβληματική πρωτοβουλία για την ολοκληρωμένη φροντίδα στοχεύει στα κράτη μέλη που επιθυμούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της ψηφιοποίησης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τον νέο γύρο μεταρρυθμιστικών έργων στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης σε όλα τα κράτη μέλη. Το μέσο αυτό έχει αποδειχθεί απαραίτητο εργαλείο που βοηθά τα κράτη μέλη να διαχειρίζονται επιτυχώς αβέβαιες καταστάσεις. Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις επωφελούνται όλο και περισσότερο από το TSI. Ο μεγάλος αριθμός αιτημάτων για στήριξη αποτελεί σαφή ένδειξη της αυξανόμενης ανάγκης για βασικές μεταρρυθμίσεις, της αποφασιστικότητας για την επίτευξή τους, καθώς και της πολύτιμης εμπειρογνωμοσύνης και στήριξης που παρέχει το TSI. Το 2023 το TSI θα συμβάλει καθοριστικά σε μια ανταγωνιστική οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας των δημόσιων διοικήσεων και στην αναζωογόνηση των κοινοτήτων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».

Ιστορικό

Το TSI είναι το κύριο μέσο της Επιτροπής για την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ, κατόπιν αιτήματος των εθνικών αρχών. Αποτελεί μέρος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 και βασίζεται στην επιτυχία του προηγούμενου προγράμματος, του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Από κοινού, από το 2017 τα δύο μέσα έχουν συμβάλει στην υλοποίηση περισσότερων από 1.500 έργων τεχνικής υποστήριξης σε όλα τα κράτη μέλη.

Το TSI είναι ένα μέσο που βασίζεται στη ζήτηση και παρέχει εξατομικευμένη εμπειρογνωμοσύνη στις αρχές των κρατών μελών που υποβάλλουν αίτημα για υποστήριξη σε ετήσια βάση. Στη συνέχεια, τα αιτήματα αυτά αξιολογούνται και επιλέγονται από την Επιτροπή. Από τότε που θεσπίστηκε, αυτό το ευέλικτο μέσο προσαρμόστηκε γρήγορα στις αναδυόμενες ανάγκες των κρατών μελών, όπως η πανδημία COVID-19 και η αντίδραση στην απρόκλητη επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Συνέβαλε επίσης καθοριστικά στην προετοιμασία των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης των κρατών μελών.

Τα έργα που είναι επιλέξιμα για υποστήριξη στο πλαίσιο του TSI περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δημόσια διοίκηση, τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, τη διαχείριση της μετανάστευσης, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την αγορά εργασίας, τα εκπαιδευτικά συστήματα, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τη στήριξη ευάλωτων παιδιών, την υγειονομική περίθαλψη, την πράσινη μετάβαση και την κυβερνοασφάλεια.