Σε μια εποχή όπου οι επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, βρίσκονται μπροστά σε μια σειρά προκλήσεων που επικεντρώνονται μεταξύ άλλων στις πληθωριστικές πιέσεις με μια σειρά αλυσιδωτών επιπτώσεων, στις τεχνολογικές εξελίξεις που απαιτούν επενδύσεις καθώς και στην άνοδο των επιτοκίων, η σημασία της οικονομικής αξιολόγησης των ίδιων των επιχειρήσεων αποκτά ουσιαστικό σημείο της στρατηγικής τους.

Ως έννοια, η οικονομική αξιολόγηση βασίζεται στη δυνατότητα που έχει η επιχείρηση, οι δραστηριότητές της να επιτυγχάνουν την επιστροφή της αξίας της επένδυσης με παραγόμενο κέρδος καθώς και στη δυνατότητα να αναπτυχθεί περαιτέρω, βελτιώνοντας την οικονομική της θέση.

Ποιος όμως είναι ο βασικός στόχος της οικονομικής αξιολόγησης και ποιες επιχειρήσεις αφορά; Βασικός στόχος, όπως αναφέρουν οι επιστημονικοί συνεργάτες της εταιρίας συμβούλων NEPA Economic Consulting,  εκτός των οικονομικών δεικτών, είναι η αποτύπωση του growth (ανάλυση  εξελικτικών σταδίων) ή μη μιας εταιρίας, και αφορά, το σύνολο των επιχειρήσεων ανεξαρτήτου μεγέθους.

Η οικονομική αξιολόγηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το «εργαλείο» που συνδράμει έμμεσα η άμεσα στην αναπτυξιακή πορεία του κάθε οργανισμού. Και αυτό δεδομένου ότι μπορούμε κάθε έτος η αξιολόγηση να καταδεικνύει – όπως προαναφέραμε – το growth ή μη μιας εταιρίας. Το δυσκολότερο θέμα στην αξιολόγηση είναι ο προσδιορισμός της παραγόμενης υπεραξίας, προσθέτει η NEPA Consulting.

Ένα ερώτημα που απασχολεί σημαντικό αριθμό επιχειρηματιών είναι εάν η οικονομική αξιολόγηση  μπορεί να οδηγήσει και στην ανάγκη αναδιάρθρωσης του επιχειρηματικού χρέους και αν αυτό συνεπάγεται ότι η εταιρία είναι προβληματική. «Ναι, μια οικονομική αξιολόγηση θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάγκη αναδιάρθρωσης χρέους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η επιχείρηση που θα προβεί σε αναδιάρθρωση του χρέους είναι προβληματική. Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές και πιστωτές απαιτείται να αναδιαρθρωθούν με καινούργιες συμφωνίες για το χρόνο πληρωμής των υπολοίπων.

Επιπλέον, η προσπάθεια για μείωση των τιμών αγοράς και οι πρόσθετες εκπτώσεις στο υπάρχον απόθεμα, όπου αυτό δυνατό, οδηγούν στη μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης και αυξάνουν τις ταμειακές ροές».

Το «μυστικό» μιας επιτυχημένης αναδιάρθρωσης επιχειρηματικού χρέους – Τα βήματα

Οι βασικοί άξονες μιας επιτυχημένης αναδιάρθρωσης επιχειρηματικού χρέους, σύμφωνα με την Nepa Economic Consulting με πολυετή εμπειρία στο τομέα αυτό, είναι:

–  Eπιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής
–  Aναχρηματοδότηση με καινούργια δάνεια με στόχο τη μείωση των επιτοκίων
–  Mετατροπή των βραχυπρόθεσμων δανείων σε μακροπρόθεσμα δάνεια
–  Πάγωμα των πληρωμών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Φυσικά, κάθε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης χρειάζεται να συνδράμει στην απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και πρώτων υλών. Όπως προαναφέρθηκε η  μείωση του υπάρχοντος λειτουργικού κόστους και οι θετικές ταμειακές ροές μπορούν να χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις και προγράμματα για μια περαιτέρω ανάπτυξη.