Η Κίνα θα ενεργοποιήσει μία καμπάνια για την προώθηση της αγοράς φιλικών προς το περιβάλλον κατασκευαστικών υλικών στις αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με μία πρόσφατη κυβερνητική ανακοίνωση.
Η εκστρατεία αυτή διάρκειας ενός έτους, θα υλοποιηθεί μέσω μιας σειράς δράσεων από το διαδίκτυο, αλλά και με διάφορες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε πιλοτικές περιοχές για την προώθηση της ανάπτυξης με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα στον τομέα των κατασκευαστικών υλικών για τα κτίρια, σύμφωνα με μία ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν έξι κυβερνητικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου και του υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής.
Οι παραγωγοί κατασκευαστικών υλικών που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, οι πλατφόρμες προώθησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και τα εμπορικά κέντρα ενθαρρύνονται για τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες αυτές, σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, ενώ οι τοπικές κοινότητες παροτρύνονται για την παροχή επιδοτήσεων ή ειδικών εκπτώσεων στις προμήθειες φιλικών προς το περιβάλλον κατασκευαστικών υλικών, ανάλογα με την περίπτωση.
Προσπάθειες θα γίνουν επίσης, για τον εμπλουτισμό της γκάμας των προσφερόμενων κατασκευαστικών υλικών, τη βελτίωση της ποιότητας, την προώθηση σύγχρονων μεθόδων κατασκευής, την υποστήριξη των αγορών υλικών φιλικών προς το περιβάλλον μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών περιοχών, αλλά και την αύξηση των αιτήσεων για “ πράσινα υλικά” στα προγράμματα οικοδομικών κατασκευών που υλοποιούνται στις αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.