Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, με την με αρ. 223/2304681/01-03-2023 απόφαση του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου, καθ. Δημήτρη Σταθάκη, διαπιστώθηκε η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα στον Δήμο Αθηναίων και ορίζεται η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου την 20η Μαρτίου 2023.


Από τις 2 Μαρτίου 2023 έχει αρθεί η υποχρέωση για τη μνεία και επισύναψη πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου επί των συμβολαίων που συντάσσονται μετά την 1η Μαρτίου 2023 και για την προσκόμιση του πιστοποιητικού κτηματογράφησης ακινήτου, κατά τη συζήτηση ενώπιων Δικαστηρίου δικών που αφορούν ακίνητα στον Δήμο Αθηναίων.

Η μεταγραφή και η εν γένει καταχώριση στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου των εγγραπτέων πράξεων κατά το διάστημα που θα διανυθεί έως την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου (20 Μαρτίου 2023) για τον Δήμο Αθηναίων, θα εξακολουθεί να διενεργείται ακώλυτα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου.