Σήμερα, στο Φόρουμ των Δήμων, η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα εγκαινιάζει την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της καινοτομίας και στη βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων στις αστικές περιοχές.


Η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία θα προκηρύξει διάφορες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα αστικής καινοτομίας και θα στηρίξει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή ικανοτήτων και γνώσεων σχετικά με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Τον Οκτώβριο του 2022, η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία δημοσίευσε μια πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβλήθηκαν 99 αιτήσεις από 21 κράτη μέλη, ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο.

Τον Μάιο του 2023 θα δημοσιευτεί μια δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για αστικές καινοτόμες δράσεις, μέσω της οποίας θα διατεθούν 120 εκατ. ευρώ για έργα που θα κάνουν τις πόλεις πιο πράσινες, θα διασφαλίσουν τον βιώσιμο τουρισμό και θα αξιοποιήσουν τα ταλέντα.

Με προϋπολογισμό ύψους 450 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία βασίζεται στα θετικά επιτεύγματα των αστικών καινοτόμων δράσεων, οι οποίες στήριξαν 86 έργα με 372 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2014-2020 σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Επίτροπος κ. Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Σχεδόν το 72% των Ευρωπαίων ζουν σε πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια που αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η ανεργία, η μετανάστευση, η δημογραφία, η ρύπανση. Η στήριξη της πολιτικής συνοχής προς τις πόλεις ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ τουλάχιστον το 8% των κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά την περίοδο 2021-2027 θα διατεθεί στις πόλεις. Η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία θα δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φορείς στις αστικές περιοχές να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να έχουν άμεση πρόσβαση στη χρηματοδότηση της καινοτομίας για την έξυπνη, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη των πόλεών μας.»