Τη σύμβαση με προϋπολογισμό 1,2 εκατ. ευρώ για το έργο «Συντήρηση-οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηρακλείου» υπέγραψε σήμερα ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Αντικείμενο του έργου οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των φθορών που εμφανίζονται στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (Ε.Ο.Δ.) της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Π.Ε.Η.), με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στις επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Ηρακλείου.


 

Με το συγκεκριμένο έργο προτείνεται να γίνουν εργασίες χωματουργικών – τεχνικών, οδοστρωσίας – ασφαλτικών και σήμανσης – οδικής ασφάλειας, οι οποίες περιλαμβάνουν συνοπτικά καθαρισμό τάφρων και τεχνικών απορροής ομβρίων, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση κατεστραμμένων τάφρων, κλάδεμα – κοπή φυτών και κλαδιών δέντρων, αντιμετώπιση φθορών του ασφαλτοτάπητα και της οδοστρωσίας, επεμβάσεις εξυγίανσης εδάφους οδοστρωσίας, εργασίες διαγράμμισης, αντικατάσταση και συμπλήρωση κατακόρυφης σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα των επαρχιακών οδών της Π.Ε. Ηρακλείου, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

 

Στην υπογραφή της σύμβασης από τον περιφερειάρχη Κρήτης παρόντες ήταν επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, η αν. διευθύντρια της διεύθυνσης τεχνικών έργων Π.Ε. Ηρακλείου Χαρά Τριαματάκη και ο εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρείας «Νότος Κατασκευαστική», Χαράλαμπος Μπριλάκης.