Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,773 δισ. ευρώ, παρουσιάζει ο κρατικός προϋπολογισμός τον Ιανουάριο, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου 2023, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,480 δισ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 917 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2023 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 και ελλείμματος 1,199 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022.


Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2,773 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,147 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 15 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρονται τα εξής:

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 7.166 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 574 εκατ. ευρώ ή 8,7% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αυξημένα φορολογικά έσοδα και επιτυγχάνεται παρά την αύξηση που παρατηρήθηκε στις επιστροφές των φορολογικών εσόδων.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.611 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 758 εκατ. ευρώ ή 11,1% έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Α. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 4.928 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 525 εκατ. ευρώ ή 12% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

Ειδικότερα τον μήνα Ιανουάριο 2023, για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

– Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2.277 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 246 εκατ. ευρώ.

– Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 492 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 34 εκατ. ευρώ.

– Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 120 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 17 εκατ. ευρώ.

– Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1.475 εκατ. ευρώ, και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 261 εκατ. ευρώ.

Β. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο.

Γ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 2.336 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 120 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Ποσό 1.718 εκατ. ευρώ αφορά την εκταμίευση της αναμενόμενης δεύτερης δόσης του 2022, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0», ενώ ποσό 592 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 109 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 70 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

Ε. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 272 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 111 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμο%