Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Σερβίων Π.Ε. Κοζάνης», υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και ο ανάδοχος του έργου. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 5.670.000 ευρώ (με Φ.Π.Α), με χρηματοδότηση από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης, κατά 85% από την Περιφέρεια και 15% από τον Δήμο.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών κατασκευής και συντήρησης οδών για τη βελτίωση των οδικών προσβάσεων, σε κτηνοτροφικές και λοιπές επιχειρήσει, στους οικισμούς του Δήμου Σερβίων. Περιλαμβάνονται εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης, κατασκευής τεχνικών έργων, καθώς και εργασίες καθαρισμού τάφρων και οχετών.

Στόχος του έργο είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με την βελτίωση της προσβασιμότητας των κτηνοτροφικών και λοιπών επιχειρήσεων, συνεισφέροντας με ουσιαστικό τρόπο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, στη μείωση του κόστους των μεταφορών και στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας αυτών. Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν εργασίες σε 108 αγροτικές οδούς, σε οδικό δίκτυο 102 χιλιομέτρων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Σερβίων, με τον αριθμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων να ανέρχεται σε 247.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης και η προθεσμία περαίωσής του είναι δώδεκα μήνες.

Παρόντες στη διαδικασία της υπογραφής ήταν ο δήμαρχος Σερβίων Χρήστος Ελευθερίου, η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια, ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης Μενέλαος Μακρυγιάννης, ο αντιπεριφερειάρχης Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Απασχόλησης Γιώργος Βαβλιάρας, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Λάμπρος Χατζηζήσης και ο βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης.

Μετά το πέρας των υπογραφών ακολούθησε ενημέρωση των παρευρισκόμενων για την πορεία των έργων που υλοποιούνται στο Δήμο Σερβίων, όπως το Αρδευτικό της Βόρειας Ζώνης της λίμνης Πολυφύτου και οι επιδιορθώσεις της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων.