ΥΠΕΝ κτίριο Μεσογείων
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ
ΥΠΕΝ κτίριο ΜεσογείωνΠηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσία του αρμόδιου Υφυπουργού, Νίκου Ταγαρά, καθώς και των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου, η καταληκτική Ημερίδα Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» ΘΑΛ-ΧΩΡ 2, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014- 2020».

Το «ΘΑΛ – ΧΩΡ 2» είναι ένα έργο διασυνοριακής συνεργασίας στρατηγικού χαρακτήρα, το οποίο συνεισέφερε στην υποστήριξη των εθνικών αρχών της Ελλάδας και της Κύπρου για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Αυτός εντάσσεται στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως το διατομεακό μέσο σχεδιασμού που στοχεύει:

  • στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
  • στην αποτροπή συγκρούσεων μεταξύ των διαφόρων θαλάσσιων χρήσεων

και

  • στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των κρατών, προωθώντας μια συντονισμένη, ολοκληρωμένη και διασυνοριακή προσέγγιση.

Στο έργο ΘΑΛ-ΧΩΡ 2, από την ελληνική πλευρά συμμετείχαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως η αρμόδια αρχή για τη θέσπιση Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στη χώρα και τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Αιγαίου ως πόλοι επιστημονικής υποστήριξης του σκοπού αυτού, μέσω της εκπόνησης των μελετών της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Χώρο και του πρώτου Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου, καθώς και της δημιουργίας Υποδομής Θαλάσσιων Χωρικών Δεδομένων για την περιοχή μελέτης του έργου.

Στην ημερίδα έγινε παρουσίαση του σημαντικού έργου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΘΑΛ-ΧΩΡ2 και αναμένεται να συμβάλει στην υποχρέωση της Ελλάδας να θεσπίσει βάση της οδηγίας 2014/89/ΕΕ, Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός αποτελεί σημαντικό μέρος της προσπάθειάς μας να βάλουμε τάξη στο χώρο. Πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο, η σωστή ανάπτυξη του οποίου μπορεί να αποφέρει στη χώρα μας προστιθέμενη αξία μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου χώρου της και την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσω του Σχεδιασμού καλούμαστε να διαχειριστούμε εξαιρετικά σύνθετα και σημαντικά ζητήματα, να αντιμετωπίσουμε συγκρούσεις, προνοώντας ταυτόχρονα για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως η αρμόδια Αρχή για την θεσμοθέτηση και υλοποίηση του Σχεδιασμού, βρίσκεται σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, με την επιστημονική κοινότητα, και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίσπευση και δρομολόγηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, για την ολοκλήρωσή του».