Αρχιτεκτονικά Σχέδια, υπολογιστές, ψηφιακός μετασχηματισμός
Αρχιτεκτονικά Σχέδια, υπολογιστές, ψηφιακός μετασχηματισμός

Με την κατάθεση των οικονομικών προσφορών εισέρχονται στην τελική ευθεία δύο από τα έργα ψηφιοποίησης, των αρχείων της Δικαιοσύνης και του υπουργείου Εξωτερικών, συνολικού προϋπολογισμού 170 εκατ. ευρώ.

Τις διαδικασίες εκτελεί η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) η οποία παράλληλα όρισε οριστικούς αναδόχους για δύο έργα Cloud αξίας 128,1 εκατ. ευρώ.

Στο μεγαλύτερο από τα έργα ψηφιοποίησης για τα αρχεία των δικαστηρίων με προϋπολογισμό 145,7 εκατ., (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) κατατέθηκαν 8 οικονομικές προσφορές από ισάριθμους φορείς μεταξύ των οποίων και της Intrakat. Συμμετέχει για πρώτη φορά σε έργο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και με την κίνησή της αυτή σηματοδοτεί την απόφαση της διοίκησής της να δραστηριοποιηθεί και στον τομέα της ψηφιοποίησης.

Το ίδιο έχει πράξει η Μυτιληναίος, εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, και η οποία επίσης έχει δώσει το παρόν με προσφορά στο έργο «Ψηφιοποίηση Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης» το οποίο θα υλοποιηθεί με συμφωνίες πλαίσιο.

Οι υπόλοιπες προσφορές για το προαναφερόμενο έργο είναι από τους τρεις μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ΟΤΕ, Vodafone, Nova και από τρεις εταιρείες πληροφορικής, τις Intrasoft International, Unisystems και Globitel.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση των αρχείων 368 Δικαστηρίων – Εισαγγελιών, εκ των οποίων 288 βρίσκονται στην Ηπειρωτική Χώρα και 80 σε νησιά. Πρόκειται για τα αρχεία του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, των Ειρηνοδικείων, των Εισαγγελιών Εφετών, των Εισαγγελιών Πρωτοδικών, των Εφετείων, των Πρωτοδικείων και των Πταισματοδικείων. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το σύνολο των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν εκτιμώνται σε 300.244.990.

Η διάρκεια των συμφωνιών πλαισίου είναι τρία έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνιών με έως 8 οικονομικούς φορείς εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός  φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές.

Το δεύτερο έργο ψηφιοποίησης που προχώρησε με την κατάθεση οικονομικών προσφορών, προϋπολογισμού 24,6 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) αφορά το Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του υπουργείου Εξωτερικών.

Οικονομική προσφορά κατέθεσε μόνον η Vodafone. Η χρηματοδότηση προέρχεται επίσης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία Επιχειρησιακού Εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης Εννοιολογικής Αναζήτησης και την ψηφιακή αρχειοθέτηση – ψηφιοποίηση του αρχείου του υπουργείου Εξωτερικών, περίπου 65.000.000 σελίδες.

Η ΚτΠ εντός του Φεβρουαρίου έχει ανακοινώσει την κατακύρωση στον ΟΤΕ του έργου «Παροχή Νεφο Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών Cloud Services» αντί του συνολικού ποσού των 108,7 με ΦΠΑ. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης και να αναθέσει έως 50% του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης με το ίδιο συμβατικό αντάλλαγμα.

Στην κοινοπραξία Space Hellas – Netcompany – Intrasoft – UniSystems, αντί του συνολικού ποσού  19,4 εκατ. (περιλαμβάνεται ΦΠΑ) κατακυρώθηκε το έργο «Προμήθεια υποδομής για παροχή υπηρεσιών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους υπό την μορφή IaaS» της πράξης «G-Cloud Next Generation». Το δικαίωμα προαίρεσης που δύναται να ενεργοποιήσει η αναθέτουσα αρχή είναι 11,5 εκατ. ευρώ.