Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χθες, η Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) για την παροχή συμβουλευτικής στήριξης ύψους έως 60 εκατ. ευρώ για έργα υποδομής, ψηφιοποίησης και καινοτομίας στις χώρες της ΕΕ. Της εν λόγω συμφωνίας για τον Συμβουλευτικό Κόμβο InvestEU είχε προηγηθεί η συμφωνία εγγύησης που υπεγράφη με την ΕΤΑΑ για το Ταμείο InvestEU και τη μόχλευση 2,1 δισ. ευρώ για βιώσιμες υποδομές, την πράσινη οικονομία και την ψηφιοποίηση.


Στο πλαίσιο του Συμβουλευτικού Κόμβου InvestEU, η ΕΤΑΑ θα παράσχει σε φορείς υλοποίησης έργων και χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές συμβουλευτική στήριξη σε έργα για ανάπτυξη ικανοτήτων και ανάπτυξη της αγοράς. Η αξία των συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα παρασχεθούν θα ανέλθει σε 60,2 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, από το ποσό αυτό, 38,7 εκατ. ευρώ προέρχονται από τη συνιστώσα της ΕΕ μέσω του προϋπολογισμού του «Συμβουλευτικού Κόμβου InvestEU», ο οποίος καλύπτει συμβουλευτικές πρωτοβουλίες που θα είναι διαθέσιμες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ όπου δραστηριοποιείται η ΕΤΑΑ. Το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από δύο συνιστώσες των κρατών μελών που προορίζονται για τη Ρουμανία (11 εκατ. EUR) και την Ελλάδα (10,5 εκατ. ευρώ). Η ενίσχυση αυτή χρηματοδοτείται από τους πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας των εν λόγω χωρών.

Η συμβουλευτική στήριξη που παρέχει η ΕΤΑΑ θα συμβάλει στην ανάπτυξη ποιοτικών επενδυτικών έργων σε βιώσιμες και κοινωνικές υποδομές, τις δεξιότητες και την απασχόληση, τις καινοτομία και τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και σε πράσινες και καινοτόμες τεχνολογίες. Τέλος, θα συμβάλει στην ανάπτυξη έργων που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε σχετικά: «Η συμφωνία αυτή θα προωθήσει το θεματολόγιο της ΕΕ για τη στήριξη επενδυτικών έργων υψηλής ποιότητας που αντανακλούν τις κοινές μας προτεραιότητες και ιδίως την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, την καινοτομία και την έρευνα. Βασίζεται στις γνώσεις και την πείρα της ΕΤΑΑ στην παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής βοήθειας και στο να κατευθύνει τις επενδύσεις εκεί όπου τις έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ελπίζω ότι οι χώρες της ΕΕ όπου δραστηριοποιείται η ΕΤΑΑ θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο τη συμφωνία κατά την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που προβλέπουν τα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης».

Ο Επίτροπος Οικονομίας κ. Πάολο Τζεντιλόνι προσέθεσε: «Η ΕΤΑΑ εδώ και καιρό κατευθύνει τις επενδύσεις προς τις περιφέρειες που τις έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Γι’ αυτό χαίρομαι που είναι εταίρος μας στην υλοποίηση του InvestEU. Με τη συμφωνία αυτή, ενισχύουμε τη συνεργασία μας, ώστε οι γνώσεις και η πείρα της ΕΤΑΑ να λειτουργήσουν προς όφελος των έργων InvestEU και να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές αυτών των μεγάλων επενδυτικών έργων».