“Τεχνολογική καινοτομία στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις μεταφορές”, ήταν το θέμα συνεδρίασης της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής υπό την προεδρία του βουλευτή Επικρατείας ΝΔ, καθηγητή Χρήστου Ταραντίλη, ο οποίος τόνισε πως ο ευρύτερος κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών αποτελεί μια από τις ναυαρχίδες της ελληνικής οικονομίας, κατέχοντας περίπου το 11% του εγχώριου ΑΕΠ με αποτίμηση σχεδόν 20 δισ. ευρώ.

Κατά την εισαγωγική του ομιλία, ο κ. Ταραντίλης ανέλυσε το οργανωτικό πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, που συνίσταται στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την προμήθεια και την παραλαβή πρώτων υλών, την παραγωγή και κατασκευή των αγαθών, την αποθήκευσή τους, τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για να μετακινήσουν τα αγαθά από τον προμηθευτή στην παραγωγή και από την παραγωγή στην αποθήκευση, καθώς και τα δίκτυα διανομής για την τροφοδοσία της αγοράς με καταναλωτικά αγαθά. Ανέφερε, επιπλέον, ότι βασική παράμετρο της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί και η ροή των πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να επιτυγχάνεται η «παράδοση του σωστού προϊόντος, στο σωστό μέρος, στη σωστή στιγμή και στη σωστή ποσότητα».

Σύμφωνα με τον κ. Ταραντίλη, οι δυνατότητες της Ελλάδας στον συγκεκριμένο κλάδο είναι πολύ μεγάλες, τόσο λόγω της ευνοϊκής γεωγραφικής θέσης όσο και λόγω των σημαντικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η χώρα, καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές, τομέας όπου η χώρα μας ηγείται παγκοσμίως, αντιπροσωπεύουν σε όγκο περίπου το 80% του παγκόσμιου εμπορίου.

Ωστόσο, για να μπορέσει η χώρα να είναι περισσότερο παραγωγική και ανταγωνιστική, αλλά και για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών, όπως οι αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα ως συνέπεια της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η άνθηση της κυκλικής οικονομίας και η υιοθέτηση “πράσινων” επιχειρηματικών μοντέλων, χρειάζεται να επενδύσει στην τεχνολογική καινοτομία, δηλαδή σε νέα, διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αναλυτικότερα, ο κ. Ταραντίλης υποστήριξε ότι χρειάζεται να υιοθετηθούν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του κόστους. Τεκμηριώνοντας την άποψή του, ο πρόεδρος της Επιτροπής έφερε αρκετά παραδείγματα, όπως τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης

* για την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, άρα και τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο,

* για την επίτευξη επιτυχών προβλέψεων σε καθοριστικές παραμέτρους της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. ζήτηση προϊόντων) και

* για την αξιοποίηση προηγμένων αυτόνομων ρομπότ και drones, μετασχηματίζοντας έτσι τον τρόπο λειτουργίας της παραγωγής, της αποθήκευσης, των μεταφορών και διανομών στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Ειδική αναφορά έκανε, επίσης, ο κ. Ταραντίλης στη χρήση της τεχνολογίας blockchain, μέσω της οποίας θα επιτευχθεί η κοινή χρήση δεδομένων ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμβάλλοντας στην επίτευξη διαφάνειας και εμπιστοσύνης, καθώς και στις προσπάθειες για τεχνολογικές λύσεις στον τομέα του εξηλεκτρισμού των πετρελαιοκίνητων στόλων.

Κλείνοντας την εισαγωγική του ομιλία, ο κ. Ταραντίλης αναφέρθηκε στον στόχο σύνταξης μιας Έκθεσης της Επιτροπής, όπου θα παρουσιαστούν, συγκεντρωμένες κατά κλάδο, οι προτάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών, ως ειδικών σε στοχευμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Ακολούθως, τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Άγγελος Αμδίτης, διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρόεδρος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, Βασίλης Ζεϊμπέκης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γιώργος Κατινιώτης, πρώην διευθύνων σύμβουλος της νεοφυούς επιχείρησης Myrmex, Κώστας Μάλαμας, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Dataviva και συνιδρυτής της Veltio, και Ευάγγελος Μπεκιάρης, διευθυντής στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και αντιπρόεδρος του ΕΚΕΤΑ.