Με την στοχευμένη ανάπτυξη της καινοτομίας σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και τον ρόλο των δομών που υποστηρίζουν το οικοσύστημα της καινοτομίας στη χώρα ασχολήθηκε η Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.

Κατά την εισαγωγική του ομιλία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ, καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης, προσδιόρισε τα στάδια που απαιτούνται, προκειμένου τα αποτελέσματα της έρευνας να μεταφραστούν σε καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία και να βρουν τη θέση τους στην παγκόσμια αγορά:

1. Προσδιορισμός σεναρίου χρήσης (use case) του ερευνητικού αποτελέσματος και έλεγχος αποδοχής του από την αγορά (business validation), που προϋποθέτει να απαντηθεί ποιο συγκεκριμένο πρόβλημα ή ανάγκη της αγοράς επιλύει, ώστε να απευθυνθεί σε συγκεκριμένη αγορά. Η επιλογή του σεναρίου χρήσης του ερευνητικού αποτελέσματος δεν επιβεβαιώνεται παρά μόνο αν η ερευνητική ομάδα έρθει σε επαφή με την αγορά, η οποία συνήθως προτείνει βελτιώσεις.

2. Εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες (proof-of-concept), προκειμένου να αποδειχθεί η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής του ερευνητικού αποτελέσματος, μέσα από την πιλοτική χρήση του σε μία επιχείρηση και ο μετασχηματισμός του σε προϊόν ή υπηρεσία.

3. Στρατηγική εισόδου στην αγορά (go-to-market strategy), η οποία χρειάζεται να εκπονηθεί και να υλοποιηθεί από άτομα με επιχειρηματικές δεξιότητες και γνώσεις (που είτε υπάρχουν ήδη στην ομάδα είτε θα εισαχθούν για να την ενισχύσουν), ορίζοντας το προφίλ του πελάτη-στόχου για το προϊόν ή την υπηρεσία, τα κανάλια προσέγγισής του και τον τρόπο για συστηματικές και αυξανόμενες πωλήσεις, ώστε να επιτευχθεί θετική ταμειακή ροή και οικονομική βιωσιμότητα.

4. Ανάπτυξη και επέκταση σε διεθνές επίπεδο (scale-up), με στόχο την αύξηση των εσόδων από τις πωλήσεις του προϊόντος ή της υπηρεσίας, τη διεύρυνση του target group των πελατών και τη διείσδυση σε νέες αγορές.

Σύμφωνα με τον κ. Ταραντίλη, όταν μια ερευνητική ομάδα δραστηριοποιείται σε ένα συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας, έχει πιο στοχευμένη επικοινωνία με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο, με αποτέλεσμα την άμεση απόκτηση της απαραίτητης γνώσης για την δημιουργία του κατάλληλου προϊόντος ή της υπηρεσίας για τη συγκεκριμένη αγορά. Άρα, τόσο το στάδιο του business validation αλλά και του proof of concept γίνονται σαφώς πιο γρήγορα. Επιπλέον, όταν μια ομάδα δραστηριοποιείται σε ένα συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας βρίσκει ευκολότερα ανθρώπους με επιχειρηματικές δεξιότητες και δυνατότητες δικτύωσης στον συγκεκριμένο κλάδο. Έτσι, επιτυγχάνεται ο σχεδιασμός αποτελεσματικότερης go to market στρατηγικής, στοχεύοντας στην αύξηση των πελατών της νεοφυούς επιχείρησης και, ακολούθως, η ταχύτερη ανάπτυξη και επέκταση της σε διεθνές επίπεδο (scale up).

Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν και συζήτησαν με τους προσκεκλημένους/-ες ομιλητές/-τριες, κ. Μάγκυ Αθανασιάδη, Διευθύντρια στον Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Δρ Σπύρο Αρσένη, Επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Εθνικής Τράπεζας και Επικεφαλής του προγράμματος NBG Business Seeds, κ. Αλέξανδρο Βασιλικό, Πρόεδρο της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξενοδοχίας και Εστίασης (HOTREC) και Πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και Πρόεδρο του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) και Δρ Νίκο Βογιατζή, συνιδρυτή Corallia και Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής