Πηγή Εικόνας: Photo by Mohammad Danish from Pexels

Eπικεφαλής εισηγήτρια για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού κανονισμού για την Ταξινόμηση, την Επισήμανση και τη Συσκευασία (CLP), ορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ευρωβουλευτής της ΝΔ κα του ΕΛΚ, Μαρία Σπυράκη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο κανονισμός CLP (Classification, Labelling and Packaging), τον οποίο καλείται τώρα να αναθεωρήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, τέθηκε σε ισχύ το 2008 και αποτελεί μαζί με τον κανονισμό, γνωστό ως REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) τους «δυο ευρωπαϊκούς νομοθετικούς πυλώνες», οι οποίοι «ταξινομούν, ρυθμίζουν και προειδοποιούν για την επικινδυνότητα των ουσιών που περιέχονται στα προϊόντα που καταναλώνουμε».

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του European Chemical Agency (ECHA), «ο κανονισμός CLP βασίζεται στο Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών (ΠΕΣ) και αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και της ελεύθερης κυκλοφορίας των ουσιών, των μειγμάτων και των αντικειμένων».

Στην ανακοίνωση, υπενθυμίζεται ότι «ο κανονισμός CLP είναι νομικά δεσμευτικός για όλα τα κράτη-μέλη, ισχύει άμεσα σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους» και «απαιτεί από τους παρασκευαστές, τους εισαγωγείς ή τους μεταγενέστερους χρήστες ουσιών ή μειγμάτων να ταξινομούν, να επισημαίνουν και να συσκευάζουν κατάλληλα τις επικίνδυνες χημικές ουσίες τους προτού τις διαθέσουν στην αγορά». Επιπλέον, «ένας από τους κύριους στόχους του κανονισμού CLP είναι να εξακριβωθεί κατά πόσο μία ουσία ή ένα μείγμα παρουσιάζει ιδιότητες που συνεπάγονται την ταξινόμησή της/του ως επικίνδυνη/ο. Σε αυτό το πλαίσιο, η ταξινόμηση αποτελεί την αφετηρία για την κοινοποίηση της επικινδυνότητας».

Μετά τη σχετική απόφαση, η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη δήλωσε: «Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η επιλογή στο πρόσωπό μου να ηγηθώ της αναθεώρησης του κανονισμού CLP, που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη και ισχύει άμεσα σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, αποτελεί μεγάλη τιμή και βαριά ευθύνη».

Η κ. Σπυράκη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «δεσμεύτηκε ότι θα εργαστεί εντατικά και με πνεύμα συνεργασίας με τους εισηγητές των πολιτικών ομάδων, ώστε να προχωρήσει η άμεση εφαρμογή του αναθεωρημένου Κανονισμού CLP, θέτοντας ως στόχους:

– Την αυξημένη προστασία των πολιτών στην ΕΕ από τις επιβλαβείς ουσίες, με απαγόρευση των ενδοκρινικών διαταρακτών και άλλων ουσιών που ενοχοποιούνται για καρκινογένεση, καθώς και με άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες για κάθε προϊόν μέσω ηλεκτρονικής ετικέτας.

– Την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα την προστασία των υδάτων από επιβλαβή κατάλοιπα.

– Την υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ώστε να προετοιμαστούν και να προσαρμοστούν άμεσα στο νέο νομοθετικό πλαίσιο.

– Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στη διεθνή αγορά με την προώθηση βιώσιμων υποκατάστατων για τις επιβλαβείς ουσίες.

– Την αποτελεσματική εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας, πυλώνας της οποίας είναι η Στρατηγική για τα Βιώσιμα Χημικά».