Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χθες, 26,1, η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, συνάντησε τους συντονιστές των πρώτων έργων για τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας, στο πλαίσιο των οποίων συνενώνονται, για τη στήριξη της καινοτομίας, πόροι (όπως κονδύλια, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις), οργανισμοί (όπως ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οργανισμοί έρευνας και τεχνολογίας, επιχειρήσεις, επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων και ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί), επενδυτές και φορείς χάραξης πολιτικής.


H επίτροπος κ. Γκαμπριέλ δήλωσε «Είμαι υπερήφανη για το γεγονός ότι, μόλις 6 μήνες μετά την έγκριση του νέου ευρωπαϊκού θεματολόγιου καινοτομίας, μια κρίσιμη μάζα έργων θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του θεματολογίου».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη», τα έργα αυτά συμβάλλουν άμεσα σε τρεις εμβληματικές πρωτοβουλίες του νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου καινοτομίας: επέκταση των εταιρειών υπερπροηγμένης τεχνολογίας· προώθηση της καινοτομίας μέσω χώρων πειραματισμού και καινοτόμων δημόσιων συμβάσεων· και ενίσχυση των οικοσυστημάτων καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ και αντιμετώπιση του χάσματος καινοτομίας.

Ειδικότερα, τα έργα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων καινοτομίας συμβάλλουν στη διευκόλυνση της συμμετοχής, της δικτύωσης και της διασύνδεσης με όλους τους βασικούς παράγοντες και τις βασικές περιοχές καινοτομίας, καθώς και με νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας. Προωθείται σειρά δραστηριοτήτων για τη δημιουργία κοινών προγραμμάτων μεταξύ των φορέων των οικοσυστημάτων καινοτομίας και για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας, με παράλληλη ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση και την επιτάχυνση των οικοσυστημάτων υπερπροηγμένης τεχνολογίας.

Η επίτροπος κ. Γκαμπριέλ δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη αναμένεται να πρωτοστατήσει παγκοσμίως στο επόμενο κύμα καινοτομίας υπερπροηγμένης τεχνολογίας χάρη στα μοναδικά ταλέντα, τα περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας και τις βιομηχανικές ικανότητές της. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά πανευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας, στο οποίο κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο».

Επιπλέον, χθες, η επίτροπος κ. Γκαμπριέλ εγκαινίασε τον νέο κόμβο δεδομένων για τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας, το διαδραστικό εργαλείο που παράγει πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Με ένα κλικ, η εφαρμογή εμφανίζει έναν δυναμικό χάρτη, τους καταλόγους δικαιούχων και έργων, καθώς και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων, τον προϋπολογισμό που έχει διατεθεί μέχρι στιγμής και τον αριθμό των έργων που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση.

«Ο κόμβος δεδομένων για τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας είναι το νέο εργαλείο για την παρακολούθηση της προόδου μας, για τον εντοπισμό πολύτιμων εταίρων και βασικών περιοχών. Είμαι βέβαιη ότι η κοινότητα καινοτομίας θα αξιοποιήσει στο έπακρο αυτό το εργαλείο ώστε να εμπνευστεί από τις βέλτιστες πρακτικές και να εντοπίσει νέους εταίρους!» δήλωσε η επίτροπος κ. Gabriel.

Στις 16 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική συνεδρία για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας, τις σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων του 2023. Για την εγγραφή των ενδιαφερομένων δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ.