Αντιπλημμυρικά έργα και συντηρήσεις, καθαρισμοί ρεμάτων, έργα αναβάθμισης ψηφιακών υπηρεσιών και οδοφωτισμού περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στην έκθεση πεπραγμένων του β’ εξαμήνου της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίθηκε σήμερα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.

Η αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αθηνά Αηδονά ανέφερε συγκεκριμένα ότι μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2022 εγκρίθηκαν 77 δημοπρατήσεις έργων, προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, εγκρίθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν σε έργα, προμήθειες, εργασίες και υπηρεσίες, από τις οποίες έγινε κατακύρωση σε 104 από αυτές. Επίσης, εγκρίθηκαν και τροποποιήθηκαν 33 προγραμματικές συμβάσεις καθώς και όλες οι διαγωνιστικές διαδικασίες μεταφοράς μαθητών και οι τροποποιήσεις δρομολογίων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στα έργα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης που αναφέρθηκαν, περιλαμβάνονται, ανάμεσα σε άλλα, οι ετήσιες παρεμβάσεις και η συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων και υδατορεμάτων στην περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος μείζονος Θεσσαλονίκης (προϋπολογισμός μελέτης 7 εκ. ευρώ), η μελέτη συμπλήρωσης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της τάφρου Βαρδαρόβαση, οι παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και η συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων των υδατορεμάτων της Αλμωπίας και των ποταμών Αλιάκμονα και Αξιού.

Επιπλέον, εγκρίθηκαν οι υπολειπόμενες εργασίες δημιουργίας υπόγειων χώρων στην υπό ανέγερση μονάδα φροντίδας, Φροντίδα Παπαγεωργίου – Στέγη Φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας, της Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, που είναι υποέργο της πράξης της ανέγερσης της μονάδας. Εγκρίθηκαν, επίσης, η αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η τροποποίηση απόφαση της οικονομικής επιτροπής για την πρόταση υπαγωγής του έργου αναβάθμισης του οδοφωτισμού της Περιφέρειας με ΣΔΙΤ προς την ειδική γραμματεία συμπράξεων ΣΔΙΤ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες, η κ. Αηδονά αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην συντήρηση των αντιπλημμυρικών Έργων Μέγα Ρέματος για την προστασία γεφυρών στη Μαρίνα Νάουσας, τη συντήρηση κατεστραμμένων τμημάτων στο οδικό δίκτυο του Κιλκίς, τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου Πέλλας, τον καθαρισμό τάφρων, ρείθρων, τεχνικών και φρεατίων σε δίκτυα της Πιερίας, τα επείγοντα έργα αποκατάστασης της διάβρωσης των αναχωμάτων του ποταμού Στρυμόνα καθώς και την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.