Πηγή Εικόνας: Photo by Max Andrey from Pexels

Την εκκίνηση των εργασιών στον κεντρικό δρόμο της Ομήρου, ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή της Νέας Σμύρνης, που αποτελεί και το βασικό υποέργο της πράξης «Ανοικτό Κέντρου Εμπορίου». Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, που υλοποιείται από τον Δήμο Νέας Σμύρνης σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης και συνίσταται σε τρεις άξονες:

1. Ανάπλαση της οδού Ομήρου από την οδό Κ. Παλαιολόγου έως τη συμβολή με την οδό Βυζαντίου, προς ενοποίηση του μεγαλύτερου εμπορικού δρόμου της πόλης. Έτσι, εναρμονίζεται το τμήμα αυτό της οδού Ομήρου με το τμήμα που αναπλάστηκε προγενέστερα.

2. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στη Νέα Σμύρνη. 

3. Επακόλουθη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που θα προκύψουν από τον εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων.

Οι δημότες θα μπορούν πλέον να επισκέπτονται και εικονικά τα καταστήματα, που μετέχουν στο πρόγραμμα, να ενημερώνονται για όλες τις προσφορές τους, πριν μεταβούν σε αυτά για την αγορά τους ή ακόμη και να προχωρούν σε αγορές μέσω διαδικτύου.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη συγκεκριμένη περιοχή, ωστόσο σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή και τον Εμπορικό Σύλλογο, αναμένεται να επιφέρει οφέλη σε όλο τον αστικό ιστό της Νέας Σμύρνης. Στο πλαίσιο του έργου έχουν προβλεφθεί δράσεις αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας, καθώς και δράσεις προβολής του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου.

Ως προς τις παρεμβάσεις στην οδό Ομήρου, θα πραγματοποιηθούν στο δυτικό τμήμα της (η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται σε μια λωρίδα κυκλοφορίας και ανάλογα προσαρμόζονται και οι χώροι στάθμευσης). Περιλαμβάνουν διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και πρόβλεψη για ελεύθερη από κάθε εμπόδιο ζώνη όδευσης πεζών, ζώνη εγκατάστασης αστικού εξοπλισμού και φυτικού υλικού και ποδηλατόδρομο στο βόρειο τμήμα της οδού. Διατήρηση των υφιστάμενων δέντρων και η φύτευση νέων και χρήση ψυχρών τεχνητών ή φυσικών υλικών, καθώς και επικάλυψη όλων των ασφαλτοστρώσεων με φωτοκαταλυτικές-ψυχρές στρώσεις για τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής.

Το έργο έχει προθεσμία εκτέλεσης 10 μήνες και ήδη ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως οι τοπογραφικές και οι εργασίες επαλήθευσης οδεύσεων δικτύων, ενώ οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν στις 23 Ιανουαρίου, μετά από σχετικό αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου, ώστε να μην γίνουν κατά την εορταστική περίοδο.