Πηγή Εικόνας: Photo by Mohammad Danish from Pexels

Ολοκλήρωσε η Prodea τη διαδικασία συγχώνευσης πέντε θυγατρικών της εταιρειών, ήτοι των ΗΛΔΗΜ, New Metal Expert, Ήριννα Κτηματική, Ανάπτυξη Φραγκοκλησιά και Ilida Office. Οι θυγατρικές εταιρείες είχαν την ιδιοκτησία αντίστοιχων ακινήτων, σχετικών με το όνομά τους. Η συγχώνευση έγινε χωρίς να προηγηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η συνολική λογιστική αξία των εισφερόμενων ακίνητων ανέρχεται στα 122,2 εκατ. ευρώ, ενώ η αντικειμενική τους αξία στα 41,9 εκατ. ευρώ.


Ωστόσο σημειώνεται ότι στη σύμβαση συγχώνευσης δεν συμπεριλήφθηκε ένα ακίνητο της New Metal Expert (ένα αγροτεμάχιο με τρία κτίρια που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο), το οποίο δεν μπόρεσε για «τεχνικούς λόγους» να αποτελέσει αντικείμενο της εμπράγματης μεταβίβασης και αυτό διότι δεν προσκομίστηκε απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, καθώς εκκρεμεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Αχαρνών η εξέταση της σχετικής αίτησης γεωμετρικής και χωρικής μεταβολής. Το θέμα θα επιλυθεί στο άμεσο μέλλον και θα γίνει προσθήκη στη σύμβαση συγχώνευσης ώστε να περάσει και το ακίνητο αυτό στην Prodea.