Σημαντική στήριξη στο τουριστικό προϊόν της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου, οι οποίες επλήγησαν σοβαρά από πρόσφατες φυσικές καταστροφές, παρείχε το καινοτόμο μέτρο North Evia-Samos Pass, το οποίο υλοποιήθηκε σε τέσσερις μηνιαίες φάσεις κατά το διάστημα μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι κάθε δικαιούχος που εντασσόταν στην εν λόγω δράση, αποκτούσε μία άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών, κατά τις διακοπές του στη Βόρεια Εύβοια ή τη Σάμο. Το ύψος της άυλης χρεωστικής κάρτας ανερχόταν σε 150 ευρώ για τη Βόρεια Εύβοια και σε 300 ευρώ για τη Σάμο – πλην του Αυγούστου, οπότε τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώθηκαν σε 100 ευρώ και 200 ευρώ αντίστοιχα.


Συγκεκριμένα, το North Evia – Samos Pass υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι λεπτομέρειες της δράσης ρυθμίστηκαν με την υπ’ αρ. 3603/28.06.2022 (ΦΕΚ Β’ 3347/28.06.2022) κοινή απόφαση των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το North Evia-Samos Pass, ένα καινοτόμο μέτρο που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Κυβέρνηση, σε στενή συνεργασία με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού, με σκοπό τη στήριξη του τουρισμού στη Βόρεια Εύβοια και τη Σάμο, περιοχές δηλαδή που επλήγησαν από σοβαρές φυσικές καταστροφές πριν από λίγο καιρό. Ειδικότερα, δαπανήθηκαν περισσότερα από 5,68 εκατ. ευρώ, 2,78 εκατ. ευρώ για τη Βόρεια Εύβοια και 2,9 εκατ. ευρώ για τη Σάμο. Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε έξι εκατ. ευρώ (τρία εκατ. ευρώ για κάθε περιοχή), και προκειμένου να τον εξαντλήσουμε, μεταφέραμε τα μη δαπανηθέντα ποσά από τη μία φάση στις επόμενες – υπό τη μορφή επιπλέον άυλων χρεωστικών καρτών.

Συνολικά διατέθηκαν 39.185 κάρτες, 26.499 για τη Βόρεια Εύβοια και 12.686 για τη Σάμο, ενώ 33.377 δικαιούχοι προσέθεσαν την κάρτα τους στο ψηφιακό τους πορτοφόλι. Επιπρόσθετα, ο αριθμός των επιτυχημένων συναλλαγών ανήλθε σε 169.501, με 1.330 επιχειρήσεις να δέχονται τουλάχιστον μία συναλλαγή με το Pass. Αναφορικά με τις κατηγορίες δαπανών, το αρκετά μεγαλύτερο μέρος πραγματοποιήθηκε σε εστιατόρια και ξενοδοχεία.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, αλλά και από την ανταπόκριση που είχαμε από τους επιχειρηματίες και τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου, το μέτρο North Evia-Samos Pass επιτέλεσε τον σκοπό του για τη στήριξη του τουρισμού στις συγκεκριμένες περιοχές, συμβάλλοντας παράλληλα στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Είναι χαρακτηριστικό πως κατά την τελευταία φάση υλοποίησης του μέτρου, τον μήνα Οκτώβριο. Σε αυτή την εξίσωση, μάλιστα, θα πρέπει να προσμετρήσουμε και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα του North Evia-Samos Pass, καθώς οι δικαιούχοι δαπάνησαν ποσό υψηλότερο από αυτό που τους αναλογούσε στην κάρτα τους.

Ευχαριστίες σε όλους τους φορείς που συμμετείχαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του μέτρου. Συνεχίζουμε, σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και σε επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες, την υλοποίηση μέτρων στήριξης και αποκατάστασης τόσο στη Βόρεια Εύβοια, όσο και στη Σάμο, για να επουλώσουμε τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι φυσικές καταστροφές και να δώσουμε νέες προοπτικές ανάπτυξης».