Παρατείνονται για περίπου ένα μήνα ακόμα οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για δύο υποέργα που εντάσσονται στην υλοποίηση της δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα οι αιτήσεις που αφορούν την Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών παρατείνονται έως τις 22 Ιανουαρίου 2023, ώρα 12:00 μμ. Επίσης για το υποέργο Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους έως τις 20 Ιανουαρίου 2023, ώρα 12:00 μμ.