Το 9μηνο ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσιάζει αύξηση που, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, οφείλεται σε περισσότερες εκτελεσμένες συμβάσεις (σε στολές εργασίας) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συγκεκριμένα, ο τζίρος έφτασε τα 23,7 εκατ. ευρώ με τα κέρδη προ φόρων του ομίλου να διαμορφώνονται σε 824 χιλ. ευρώ. Σε επίπεδο ομίλου υπάρχει μικρότερη αύξηση πωλήσεων λόγω της μείωσης των πωλήσεων της πρώην θυγατρικής ΛΗΤΩ ΑΕ σε επίπεδο 9μήνου κατά 2,8%.