Έσοδα ύψους περίπου 6,5 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 4,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2021, εμφάνισε στο φετινό εννεάμηνο η Reds, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε περίπου 4,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2021 και το EBIT για το εννεάμηνο του 2022 σε 3,1 εκατ., έναντι 1,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι 0,04 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,9 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι ποσού ζημιών 0,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.Σημειώνεται ότι τα έσοδα του ομίλου Reds προέρχονται αποκλειστικά από την εκμίσθωση ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας Γυαλού Εμπορική & Τουριστική. Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων του Smart Park για το εννεάμηνο του 2022 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019, παρά τις δυσμενείς συνθήκες στην οικονομία λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και την ενεργειακή κρίση, έχει σημειώσει αύξηση κατά 22%.Όσον αφορά στα άλλα projects του ομίλου, για το Cambas Project αναμένεται η έκδοση των οικοδομικών αδειών μέσα στον επόμενο χρόνο, ώστε να ξεκινήσουν οι κατασκευές το 2023, ενώ για τη Μαρίνα Αλίμου η Reds περιμένει τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για να προχωρήσει στην έκδοση αδειών.