Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένα βήμα πιο κοντά στην Επενδυτική Βαθμίδα βρίσκεται η MYTILINEOS, καθώς στην έκθεσή του ο οίκος αξιολόγησης S&P αναβάθμισε την εταιρεία σε ΒΒ, διατηρώντας το θετικό outlook (πιθανή νέα αναβάθμιση σε 6-12 μήνες), βασιζόμενος κυρίως στον υπερδιπλασιασμό της κερδοφορίας της εταιρείας το 2022 σε σχέση με το 2021, καθώς και στη σωστή διαχείριση των αυξημένων ταμειακών ροών για την καλύτερη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της MYTILINEOS.


Η S&P επισημαίνει ότι τo θετικό outlook, συνεπεία του νέου επιπέδου κερδοφορίας και της χαμηλότερης μόχλευσης της MYTILINEOS, η οποία πλέον μετατρέπεται σε μία ακόμα μεγαλύτερη και καλύτερα διαφοροποιημένη εταιρεία, δίνει τη δυνατότητα για ακόμη μία αναβάθμιση εφόσον η εταιρεία υλοποιήσει το βασικό πλάνο της S&P.

Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι η κερδοφορία της MYTILINEOS για το 2022 θα είναι από 750 έως 800 εκατ. ευρώ, ενώ το 2023 και το 2024, παρά την πιθανότητα μίας επερχόμενης ευρωπαϊκής ύφεσης, θα ξεπεράσει τα 900 εκάτ. ευρώ και μπορεί να αγγίξει και το 1 δισ. ευρώ, σε επίπεδο EBITDA.

Για τους αναλυτές της S&P σημαντική συνεισφορά σε αυτό το νέο επίπεδο κερδοφορίας του ~ 1δισ. ευρώ EBITDA, για τα επόμενα έτη, αναμένεται να έχουν τόσο οι ΑΠΕ – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (εντός και εκτός Ελλάδος) όσο και ο αναβαπτισμένος πρώην Τομέας SES.

Εξίσου σημαντικό χαρακτηρίζεται το γεγονός πως σε συνδυασμό με την εκτίναξη της κερδοφορίας της τα επόμενα έτη, η MYTILINEOS έχει καταφέρει να διατηρήσει έναν ιδιαίτερα ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής μόχλευσης, τον οποίο η S&P τοποθετεί συστηματικά κάτω από 2.0x, επιβεβαιώνοντάς έτσι τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του δανεισμού της εταιρείας.

Όσον αφορά στη ρευστότητα της εταιρείας, ο οίκος αξιολόγησης τονίζει την επάρκειά της, ενώ σχετικά με πιθανές μελλοντικές ανάγκες αναχρηματοδότησης, η S&P έχει πλήρη εμπιστοσύνη στη διοίκηση της εταιρείας λόγω της ικανότητάς της να λαμβάνει έγκαιρα και αποδοτικά μέτρα ακόμα και σε λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης.

Υπενθυμίζεται από τους αναλυτές ότι δεν είναι το σύνηθες όταν δίνεται ένα upgrade να διατηρείται και positive outlook. Τις περισσότερες φορές μετά από μία τέτοια κίνηση το outlook γυρίζει σε stable (αυτό είναι εξίσου σημαντικό ενόψει τού τι μπορεί να συμβεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους).