Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Motor Oil σε συνέχεια της από 30ής Αυγούστου 2022 σχετικής ανακοίνωσης και κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόκτηση από την εταιρεία του 100% των μετοχών εκδόσεως Ελίν Βερντ ΑΕ, ενημερώνει ότι η συναλλαγή και η μεταβίβαση της κυριότητος των μετοχών εκδόσεως Ελίν Βερντ ΑΕ στην εταιρεία πραγματοποιήθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου 2022.

Με την εξαγορά της Verd ο Όμιλος Motor Oil πρωτοπορεί στις επενδύσεις και τη δραστηριοποίηση στον τομέα των ανανεώσιμων και εναλλακτικών καυσίμων και της κυκλικής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης βιολογικών προϊόντων, αποβλήτων και προϊόντων προς απόρριψη για την παραγωγή ενέργειας και νέων καυσίμων φιλικότερων προς το περιβάλλον.