Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τοπικές αρχές και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση για να λάβουν 22.000 ευρώ προκειμένου να γίνουν τοπικοί εταίροι του SHARED GREEN DEAL. Οι συνεργασίες προσφέρονται για έξι διαφορετικά ευρωπαϊκά θέματα της Πράσινης Συμφωνίας: Καθαρή ενέργεια, κυκλική οικονομία, διατήρηση της βιοποικιλότητας, βιώσιμη κινητικότητα, αποδοτικές ανακαινίσεις και βιώσιμα τρόφιμα.


Αξιοποιώντας ποικίλες συμμετοχικές προσεγγίσεις για την εμπλοκή τοπικών φορέων και πολιτών, συνολικά 24 οργανισμοί θα έχουν την ευκαιρία να διεξάγουν χρηματοδοτούμενα τοπικά πειράματα που θα αφορούν τις συμπεριφορικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και να λάβουν τη χρηματοδότηση. Αυτά τα “κοινωνικά” πειράματα έχουν ως στόχο να διευκολύνουν και να μάθουν από τις διαδικασίες αλλαγής τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα συλλέγουν ερευνητικά δεδομένα.

Οι οργανισμοί που θα επιλεγούν ως τοπικοί εταίροι θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στην τοπική εφαρμογή των προτεραιοτήτων της GREEN DEAL, να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν τις σχέσεις με την κοινότητά σας και τους τοπικούς φορείς, ενώ παράλληλα θα επωφεληθούν από τα μαθησιακά αποτελέσματα που μπορούν να υιοθετηθούν ως μέρος των δικών τους διαδικασιών από τους τοπικούς φορείς.

Οι εταίροι του SHARED GREEN DEAL θα αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη του στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες για να υποστηρίξουν κάθε τοπικό κοινωνικό πείραμα, το οποίο θα διαρκέσει ένα έτος από την άνοιξη/καλοκαίρι 2023. Εκτός από τη χρηματοδότηση, καλύπτεται από το έργο μια πρόσθετη εκπαιδευτική εκδήλωση με τους εταίρους του SHARED GREEN DEAL σε τοποθεσίες που κυμαίνονται από το Ρότερνταμ έως την Κύπρο, καθώς και μια επίσκεψη μελέτης σε έναν άλλο τοπικό εταίρο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2023.

Όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τις ειδικές ευκαιρίες και απαιτήσεις στην σελίδα της πρόσκλησης του SHARED GREEN DEAL Call Page: https://sharedgreendeal.eu/local-expt-call