Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προσυμπληρωμένες θα είναι στο εξής οι δηλώσεις ΦΠΑ για περίπου 1.000.000 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες, οι οποίοι (πρέπει να…) διαβιβάζουν τα στοιχεία των τιμολογίων τους ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Σημειώνεται ότι ήδη επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα για τη μη διαβίβαση των δεδομένων αυτών. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή προβλέπεται ότι για τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από 5/12/2022 και εφεξής και αφορούν φορολογικές περιόδους από 1ης/1/2022 και έπειτα, η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει τις εκροές και εισροές και τους αντίστοιχους φόρους στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων της δήλωσης ΦΠΑ, με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους από τις υπόχρεες σε δήλωση επιχειρήσεις. Όπως είναι κατανοητό, τουλάχιστον στους πρώτους μήνες εφαρμογής, τα προσυμπληρωμένα ποσά (αλλά και οι χαρακτηρισμοί) θα μπορούν να αλλαχθούν από τους χρήστες σύμφωνα με τα λογιστικά αποτελέσματα των βιβλίων τους, αλλά με την πλήρη ηλεκτρονική ενσωμάτωση όλων, τους επόμενους μήνες, η ΑΑΔΕ φιλοδοξεί αυτό να αλλάξει.