Η είσοδος των γραφείων του ΤΕΕ στην Αθήνα - All rights reserved
Η είσοδος των γραφείων του ΤΕΕ στην Αθήνα - All rights reserved
Πηγή Εικόνας: Θοδωρής Καραουλάνης

Με ελεύθερη πρόσβαση από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ, δημοσιεύτηκε η νέα τεχνική οδηγία με τίτλο «Υαλοπίνακες Ασφαλείας».

Σχετικά με το θέμα ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Οι υαλοπίνακες ασφαλείας, δημιουργούν σύγχρονη αρχιτεκτονική και δίνουν περιβαλλοντικά οφέλη και αξίες στην κοινωνία και την οικονομία, σε πολλαπλούς τομείς, μέσα από τις κατασκευές. Η επιλογή των κατάλληλων υλικών, με τις κατάλληλες ιδιότητες και προδιαγραφές γενικότερα και ειδικότερα εφαρμογών υαλοπινάκων ασφαλείας είναι ένα σύνθετο και πολύπλευρο ζήτημα, με πολλές πτυχές που πρέπει να αναλύονται κάθε φορά για να λαμβάνονται οι πλέον αποδοτικές και άρτιες αποφάσεις, με ευθύνη των Μηχανικών.

Βλέπουμε δηλαδή αυτό το πεδίο όχι ως μια αγορά που χρειάζεται ρύθμιση αλλά ως ένα πολύπλευρο πεδίο ενασχόλησης των μηχανικών που βοηθά την ανάπτυξη της χώρας και τη βελτίωση της ζωής της κοινωνίας. Και ως ένα πεδίο που δημιουργεί προκλήσεις και ευκαιρίες, για τις οποίες πρέπει να έχουμε μία κοινή βάση συνεννόησης, μία κοινή μεθοδολογία προσέγγισης. Αυτό το κοινό σημείο θέλει να υπηρετήσει η έκδοση της νέα ΤΟΤΕΕ για τους Υαλοπίνακες Ασφαλείας, που έγινε σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς της αγοράς».

Σύμφωνα πάντα με το Επιμελητήριο, η συγκεκριμένη Τεχνική Οδηγία TEE (TOTEE) έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή ενός συνοπτικού και όσο το δυνατόν πληρέστερου οδηγού αναφορικά με τους Υαλοπίνακες Ασφαλείας. Η νέα ΤΟΤΕΕ σχετικά με δραστηριότητές που αφορούν μελέτη, εφαρμογή, παραλαβή και επίβλεψη εγκατάστασης υαλοπινάκων ασφαλείας, απευθύνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε:

– Μηχανικούς, μελετητές, στελέχη, εγκαταστάτες

– Εμπόρους υαλοπινάκων, μεταποιητές υαλοπινάκων, υαλοθέτες

– Φορείς Δημόσιου Τομέα

Σημειώνεται από το Επιμελητήριο ότι η αναγκαιότητα εκπόνησης της Τεχνικής Οδηγίας εδράζεται στο γεγονός ότι μια μεγάλη γκάμα Υαλοπινάκων Ασφαλείας είναι διαθέσιμη είτε μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλους τύπους υαλοπινάκων στην κατασκευή κτιρίων και στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι τρείς κύριοι τύποι αυτών των υαλοπινάκων είναι ο θερμικά σκληρυμένος υαλοπίνακας ασφαλείας (thermally toughened), ο υαλοπίνακας ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων (laminated) και ο θερμικά ενισχυμένος υαλοπίνακας (heat-strengthened).

Ενδεικτικά, εφαρμογές υαλοπινάκων ασφαλείας συναντούμε όλοι σε ιδιωτικά και δημόσια έργα γύρω μας, όπως:

· παράθυρα, υαλοπίνακες παραθύρων, υαλοστάσια, πόρτες εισόδου, πόρτες εσωτερικές, επενδύσεις και κελύφη εξωτερικής όψης, υαλοπίνακες ως βασικό στοιχείο εξωτερικών όψεων, κάλυψη αιθρίων, πατώματα/δάπεδα, κιγκλιδώματα/στηθαία, σκάλες, στέγαστρα, περιφράξεις, ηχητικά υαλοπετάσματα, υαλοστάσια ανελκυστήρων, έπιπλα και διακόσμηση, βιτρίνες καταστημάτων κλπ και μάλιστα σε ποικίλα είδους κτίρια:

· κατοικίες, γραφεία, νοσοκομεία, σχολεία, καταστήματα και εμπορικά κέντρα, αποθήκες/βιοτεχνίες/βιομηχανίες κλπ.

Βασικός στόχος της είναι να αποτελέσει ένα εύχρηστο μεθοδολογικό εργαλείο για όλους τους συντελεστές που συνεργάζονται για την υλοποίηση ενός έργου υαλοπινάκων. Πιο συγκεκριμένα, η νέα ΤΟΤΕΕ περιλαμβάνει αναφορά στις απαιτήσεις πιστοποίησης, ολοκληρωμένη αναφορά στα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα σε ισχύ, ενδεικτικό περιεχόμενο τεχνικού φακέλου ανά κατηγορία επίδοσης, και περιγραφές των διαφόρων τύπων υαλοπινάκων και των τεχνικών απαιτήσεων.