Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στον 13ο Διαγωνισμό του Προγράμματος NBG Business Seeds, της Εθνικής Τράπεζας, που αποτελεί τον πιο μακροχρόνιο διαγωνισμό του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Εφέτος, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας, ο Διαγωνισμός υποδέχθηκε 525 συμμετέχοντες που υπέβαλαν συνολικά 311 προτάσεις.

Για μια ακόμη χρονιά η θεματική «Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα» συγκέντρωσε τις περισσότερες προτάσεις, και συγκεκριμένα το 53%, και ακολούθησαν οι θεματικές, «Περιβάλλον και Τεχνολογία», το 34% και «Πολιτισμός και Τεχνολογία», το 13%.

Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων είναι τα 39 έτη. Οι συμμετοχές με επικεφαλής γυναίκες αποτελούν το 24%. Το 39% των προτάσεων ήταν ομαδικές συμμετοχές, ενώ το 73% των συμμετοχών προήλθαν από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να αναδειχθούν και να επιβραβευτούν πρωτότυπες ιδέες, ερευνητικά αποτελέσματα, επιχειρηματικά σχέδια και εταιρείες, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων και εφαρμογών, βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον σχεδιασμό των προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και γενικότερα στην προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό καλούνται σε δράσεις ενημέρωσης, γνωριμίας και καθοδήγησης από τα έμπειρα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας και τους συνεργάτες του προγράμματος: KEMEΛ, Κέντρο Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ, Ίδρυμα Ωνάση, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, HIGGS, ΟΚ!Τhess, CapsuleT και ακόμη 45 φορείς και οργανισμούς.

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού οι τέσσερις πρώτες προτάσεις που θα διακριθούν, λαμβάνουν χρηματικά βραβεία 20.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, 6.000 ευρώ και 4.000 ευρώ, αντίστοιχα, κατόπιν αξιολόγησης από καθηγητές Πανεπιστημίου και στελέχη της Εθνικής Τράπεζας. Οι δέκα προτάσεις που θα καταφέρουν να φτάσουν στην τελική φάση του Διαγωνισμού, τυχαίνουν σημαντικής προβολής και καθοδήγησης από τα στελέχη της τράπεζας. Για επιλεγμένες προτάσεις διερευνάται η συνεργασία με την Τράπεζα, η χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, καθώς και η συμμετοχή της Τράπεζας στο εταιρικό τους κεφάλαιο.